Participativní rozpočet lze česky popsat jako rozpočet účastnický, kdy se veřejnost aktivně zapojuje do využití peněz z obecní kasy. V Novém Jičíně se konkrétně jedná o částku 200 tisíc korun a na stole jsou nyní čtyři projekty, jež mají zkvalitnit život ve městě. Nyní občané rozhodnou, který z nich získá reálnou podobu.

PODMÍNKY PROJEKTŮ

„Na začátku roku jsme vyzvali občany, aby se zapojili do Projektů pro Nový Jičín 2018, na které jsme v rozpočtu vyčlenili 200 tisíc korun. Mělo jít spíše o menší záměry, jak změnit k lepšímu například hřiště, zeleň nebo mobiliář ve městě. Podmínkou bylo, že se místo realizace navrženého nápadu musí nacházet na pozemcích nebo v budovách patřících městu, a že cena za jeden projekt nesmí přesáhnout 100 tisíc korun,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Čtyři projekty, o kterých se nyní bude rozhodovat, již vyhodnotily příslušné odbory radnice jako realizovatelné.

„Občané například navrhli, aby se u hřbitova ve Straníku, místní části Nového Jičína, rozšířila zpevněná plocha na parkování. Ve Straníku by si také přáli venkovní fitness s prvky, na kterých by mohly pod širým nebem cvičit všechny věkové kategorie. U soukromé školy a rodinného centra na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně by mohlo vzniknout, pokud projekt najde podporu, malované dětské hřiště s opičí dráhou nebo skákacím panákem, stávající hřiště by se doplnilo o basketbalové koše pro malé děti a fotbalové branky,“ popsala první tři návrhy Marie Machková, mluvčí města.

MAKE UP NOVÝ JIČÍN

Poslední nápad směřuje na oblíbené výletní místo Novojičíňáků, na kopec Svinec. Projekt s názvem Make up Nový Jičín zde počítá s instalací zařízení snímající otisk prstů turistů z řad pěších i cyklistů.

„On-line počty zdolaných tras by pak byly zaznamenány na samostatných webových stránkách. Smyslem nápadu není jen zdravé sportovní soutěžení, ale také zatraktivnění procházek do lokalit města,“ uvedla dále mluvčí radnice.

Nyní je tak na občanech, který ze zmíněných projektů dostane zelenou. „Náklady na realizaci předložených námětů se pohybují v částkách od 40 do 100 tisíc korun. Všechny nápady byly představeny na Veřejném fóru a na stránkách www.novyjicin.cz/zdravemesto, kde se o nich bude také hlasovat. Uvidíme, co si veřejnost vybere a co se ještě v letošním roce vybuduje,“ doplnil starosta města Jaroslav Dvořák.