O revitalizaci domu kultury se ve Frenštátě pod Radhoštěm jedná již od loňského podzimu. Tehdy městská rada schválila způsob zadání veřejné zakázky na vytvoření Studie revitalizace domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pak už se vše rozjelo naplno, tak, aby město mohlo využít výzvy v rámci dotačních programů z ROP NUTS Moravskoslezsko II. Předpokládaný termín jejího vyhlášení je poslední dekáda srpna 2010.

Aby město mohlo podat žádost o dotaci, musí mít hotový projekt. V případě zmíněné revitalizace frenštátského kulturního zařízení se jedná o záležitost v hodnotě kolem tří milionů korun. Proto se nedávno zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm sešli na zasedání v mimořádném termínu, kde měli schválit tuto částku na projektovou dokumentaci.

Peníze na projekt nepřiklepli

Přestože v diskusi zaznělo, že revitalizace kulturního domu je nutná, potřebný počet hlasů pro uvolnění třímilionové částky na projekt se nenašel. „Je to velká škoda. Byla to jedna z posledních šancí získat na ten kulturák peníze prostřednictvím výzvy. Ta šance byla poměrně velká,“ posteskl si Marian Žárský, ředitel Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Frenštátský kulturní dům je stavba z roku 1964 a město do něj v podstatě ještě pořádně neinvestovalo, s výjimkou údržby. Revitalizace měla jednak modernizovat budovu, a také oživit dění v ní. „Zásadní změnou mělo být přemístění Centra volného času Astra z objektu v Martinské čtvrti do objektu kulturního domu. Jedná se asi o pět stovek dětí, takže ten kulturní dům by jistě ožil,“ uvedl Žárský. V kulturním domě by zůstala knihovna, modernizací by prošla restaurace, malý sál i taneční sál. „Všude by byly bezbariérové přístupy a jednou z novinek by bylo zastřešení terasy u velkého sálu i terasy u kluboven. Do jedné ze zastřešených teras u sálu by se přemístila Výstavní síň Albína Poláška, která je dnes zastrčená v zadní části objektu,“ naznačil možnosti Žárský.

Studie počítala s centrálním vstupem do budovy, kde by návštěvník narazil na recepci. Vstupy do jednotlivých částí, jako například do Centra volného času Astra, by byly na čipové karty. „Aby ty děti nechodily po celé budově,“ vysvětlil Žárský.

Celkové náklady na revitalizaci vnitřních prostor by činily kolem 56 milionů korun, přičemž většinu by pokryla právě dotace. V plánu byla i další etapa, týkající se zateplení fasády, výměny oken a dalších venkovních úprav. Ta je plánovaná ve výši kolem 47 milionů korun. „Na to by se žádala rovněž dotace, ale už z jiných zdrojů,“ poznamenal Žárský, jenž byl výsledkem hlasování očividně zklamán. „Nejde o mne. Ale tady byla reálná šance získat na to peníze, a ta šance se nám teď pořádně vzdálila. Dříve nebo později město do té budovy stejně bude muset investovat, jenže už asi jen ze svých peněz. Teď to ale vypadá, že se s kulturním domem v příštích letech nic podstatného dít nebude,“ uzavřel Žárský.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský vyjádřenou vůli zastupitelů nijak nekomentoval.

KOMENTÁŘ IVANA PAVELKA: Že by chtěli zachovat minulost?

Frenštátský kulturní dům si zřejmě na další dlouhé roky zachová svou nevlídnou venkovní i vnitřní tvář. Řada zastupitelů totiž neodsouhlasila potřebné tři miliony na projektovou dokumentaci, bez níž město nemůže požádat o dotaci. Frenštátu se naskytla šance vytvořit ve městě důstojný kulturní „stánek“. Proč tak učinili ti, kteří tak učinili? Těžko hádat. Možná, že šlo o jistou formu „trucpodniku“. Přitom určitě někteří z nich vědí, že kulturní dům v současné podobě je spíše jen břemenem, které funguje jaksi napůl, zejména z pohledu využití velkého sálu. Ten sice je v permanenci v průběhu plesové sezony, ale jinak? Byť má velké pódium, veškerá divadla se odehrávají v kinosále. Proč asi? Vestibul se šatnou, která nezměnila svůj vzhled desítky let, navíc potemnělý stejně jako na něj navazující temné chodby, také není tím, čím by se někdo chtěl chválit. A pohled zvenčí? Vrátí nás do dob reálného socialismu. Možná, že právě o to někteří zastupitelé nechtějí přijít. Třeba budou argumentovat tím, že více než padesát milionů, a posléze dalších téměř padesát, je příliš velké sousto. Přitom ale zrovna někteří z nich byli ochotni zvednout ruku pro megalomanský projekt, který měl vzniknout mezi koupalištěm a kempem. Hovořilo se o sumě okolo 250 milionů. Přitom mělo vzniknout několik zařízení, která by dublovala zařízení, jež již ve městě jsou a fungují. Ale dost polemiky. Zastupitelé, prý kulturního, Frenštátu se rozhodli, že kulturní úroveň nepozvednou, a tak to je. Jen, aby to nedopadlo, jak v jednom humorném dialogu Šimka a Soboty, kdy prvně jmenovaný, ač v jiné souvislosti, pravil: Oni budou tak dlouho blbnout, blbci blbí, až to na blbce spadne….