Na posledním zasedání zastupitelé jednali o návrhu uzavřít smlouvu o budoucích smlouvách o převodu obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s. r. o., se společníky uvedené společnosti, která je vlastníkem nemovitosti restaurace Nové Slunce v Husově ulici v Novém Jičíně.

„Cílem získání tohoto podílu je vybudování kulturního zařízení. Nejde o výkup nemovitosti,“ upozornil druhý místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Místostarosta vysvětlil procesní úkony, kterými vše musí projít, a teprve poté, na přelomu let 2024 až 2025 by se město stalo stoprocentním vlastníkem uvedené společnosti, jejímž majetkem je areál nemovitostí.

Vzniklo by kulturní centrum

„Provozovatelem by po provedení rekonstrukce mělo být městské kulturní středisko Nový Jičín. V příštím roce by měla být vytvořená studie s etapizací realizace záměru a v následujících letech bude realizace,“ doplnil Václav Dobrozemský.

Přístavba hotelu Praha v Novém Jičíně.
ANKETA: Jaká by měla být budoucnost hotelu Praha?

První místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka uvedl, že umístění nového kulturního domu v Novém Slunci bude mít své výhody. „Pokud se to podaří, tak se v Husově ulici podaří vybudovat takové kulturní centrum, kde bude poblíž také knihovna a Centrum volného času Fokus, které má rovněž svůj sál a konají se tam rovněž akce. Do nevyužívaného domku u knihovny se dá přesunout celé městské kulturní středisko.

Ondřej Syrovátka připomněl, že byl příznivcem toho, aby se kulturní dům postavil v přístavbě hotelu Praha. „Poté, kdy pracovní skupina pro revizi dokumentace došla k závěru, že to není vhodné, tak si myslím, že všechno zlé je k něčemu dobré a domnívám se, že tento prostor bude mnohem vhodnější pro kulturní dům.

Přestavba přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně na kulturní dům začala již v roce 2018. Hotovo zdaleka není.
Po delší době se v Novém Jičíně opět hovoří o kulturním domu

Kapacita by měla být vyšší než v plánované Praze. Podle odhadů městského architekta až čtyři sta diváků na stání. Další výhodou je zahrada, fungující restaurace a další prostory. Vnímám to jako obrovskou příležitost pro naše město. Věřím, že pokud potáhneme za jeden provaz, opravdu můžeme dosáhnout vybudování kulturního stánku, který našemu městu velmi chybí,“ pokračoval Ondřej Syrovátka.

Za méně peněz více muziky

Místostarosta Syrovátka ještě doplnil, že město na koupi vynaloží 28 milionů korun. „Troufám si tvrdit, že náklady i s rekonstrukcí budou daleko nižší, než kdybychom pokračovali v rekonstrukci přístavby hotelu Praha. A výsledek bude lepší."

Opozičnímu zastupiteli Radku Poláchovi se cena 28 milionů korun za nemovitosti zdála příliš vysoká. „Konzultoval jsem to s architekty a projektanty. Částky, které by šly na rekonstrukci, budou dosahovat více než padesáti milionů korun, je dobré zvážit tuto variantu,“ řekl Radek Polách.

Zastupitelka Kateřina Konečná kritizovala, že v materiálech, které měla k dispozici, neexistuje znalecký posudek a chybí stavebně technická dokumentace. „Nutíte nás schválit něco, k čemu neexistují žádné doklady,“ uvedla a navrhla věc odložit, dokud o tom neproběhne debata s občany a nebude k tomu stavebně technická dokumentace.

Hledáme Nejkrásnější vánoční strom MS kraje 2023
Vyberte nejkrásnější vánoční strom regionu. O finále se uchází také Frenštát

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký v reakci uvedl, že objekt již třikrát navštívil. „A byli tam s námi architekti i stavař, dokonce jednou i požární specialista. To, že informace nedoputují i k vám – nemohu za to, že stále nemáte čas a také to chápu,“ poznamenal Stanislav Kopecký, jehož podržel zastupitel Pavel Farda. Ten řekl, že měl podobné otázky jako zastupitelka Konečná a na všechny mu bylo odpovězeno krátce před zasedáním zastupitelstva. „Setkání byla přítomna i opozice,“ podotkl. Pro stažení byl i Polách – pokud to nebude projednáno odbornými komisemi.

Agresivní řidič autobusu ve Frenštátě pod Radhoštěm - 11. prosince 2023.
FOTO: Řidič autobusu napadl cestující ve Frenštátě smetákem. Pak přišel o práci

Většina vystupujících zastupitelů se shodla v tom, že areál objektů Nové Slunce má velký potenciál. Většinou, 18 hlasy, také odsouhlasili návrh uzavřít smlouvu.

Hotel Praha byl šlápnutím vedle

Kulturní dům měl původně vzniknout v přestavbou bývalého učňovského střediska v přístavbě hotelu Praha. Město ji získalo do majetku v roce 2014, v letech 2018 až 2019 proinvestovalo 22 milionů, pak se stavba, která měla být za celkových 68 milionů korun zastavila. Pracovní skupina měla řešit úspory na tomto projektu i problémy jako nosné sloupy nebo hluk, který by se velkými okny šířil do okolí. Navíc se zjistilo, že objekt má malou kapacitu a nevyhovující statiku pro potřeby kulturního domu.