Stojí v zatáčce před křižovatkou na Pustějov ve směru od centra Studénky a člověk jedoucí v autě by jej snadno přehlédl. Nyní ale pozornost mohou upoutat cedule na oplocení a na budově s nápisem Zákaz vstupu. Přitom byly časy, kdy vstup jakéhokoliv člověka do těchto míst byl žádoucí. V místě totiž kdysi fungovala restaurace s velkým sálem a dalším zázemím – obecní dům v Butovicích. Zanedlouho na něj zbudou pamětníkům jen vzpomínky. Objekt je totiž určen k demolici.

Podle starosty Studénky Ladislava Honuska existují fotografi e, z nichž je patrné, že objekt tady stával již před druhou světovou válkou. „Z dob, kdy ho pamatuji já, v něm byla restaurace se sálem a velký taneční sál s balkonem, kde se pořádaly zábavy a plesy. V přilehlé zahradě se konaly slavnosti. Byl to prostě klasický kulturní stánek obce, později městské části Butovice," sdělil Ladislav Honusek s tím, že jednu dobu v objektu bylo i tréninkové centrum místního judistického oddílu.

Takto vypadal obecní dům v Butovicích v roce 1946.

Přišel listopad roku 1989 a po něm doba, která umožnila privatizaci. V tomto případě to však bylo na škodu. „Nový majitel zde zorganizoval několik diskoték a pak si na objekt vzal úvěr, který však patrně použil k jinému účelu a nesplácel jej. Objekt se tak stal předmětem exekuce a začal chátrat," pokračoval starosta Studénky. Město muselo začít řešit problém, co s vybydleným objektem, v němž mohlo dojít k úrazu. Exekuce se naštěstí týkala jen samotné stavby, neboť pozemek pod ní i zahrada je v majetku Studénky. „Po dlouhém dopisování jsme exekutory přiměli ke vstřícnosti a město objekt v dražbě koupilo za vyvolávací cenu," doplnil Ladislav Honusek.

I když se o různých možnostech využití hovořilo již před koupí tohoto objektu, město žádného zájemce nehledalo, neboť neznalo stav objektu. Výsledek zkoumání statika však byl tristní. „Statický posudek je natolik negativní, že nemá význam objekt jakkoliv rekonstruovat. Má natolik narušenou statiku, že jediným možným řešením je jeho demolice," uvedl Ladislav Honusek a dodal, že předpokládané tabulkové náklady na demolici a sanaci by měly být 7,3 milionu korun. Ještě před posouzením statika město nabídlo objekt Moravskoslezskému kraji pro vybudování chráněného bydlení v souvislosti s transformací domova pro osoby se zdravotním postižením ze Zámku Nová Horka. Kraj návrh nepřijal, ale město alespoň získalo dotaci na demolici ve výši 6,1 milionu korun. „Po demolici bude místo zazeleněno," informoval Michal Sobek z ROP Moravskoslezsko, který vyčlenil 35 milionů korun na regeneraci čtyř brownfi eldů v kraji, mezi nimi i toho ve Studénce.

Velký taneční sál s pódiem je dnes místem, kde hrozí újma na zdraví.

„Podle odborníků se jedná z velké části o materiál, který nelze uložit na naši skládku jako stavební suť, ani jej jinak využít, a je nutné jej řádně roztřídit a odvézt. Jaká bude konečná cena, bude známo po vysoutěžení. Vypsání výběrového řízení předpokládám na podzim letošního roku," doplnil starosta Studénky Ladislav Honusek.