Rok po živelné pohromě se podařilo značnou část poničeného majetku v obci opravit. „Dokončena je rekonstrukce školky, zámku, obec znovu zprovoznila zámeckou restaurací, tentokrát ve své režii, opraveny jsou mosty,“ řekla Deníku starostka Kunína Dagmar Novosadová. Ovšem mnoho práce má jedna z nejvíce poničených obcí na Novojičínsku ještě před sebou. „Většina prací ještě běží nebo je před námi,“ přiznala Novosadová a jedním dechem dodala: „Probíhají práce na obnově zámeckého parku, hřiště, šaten TJ, ještě nás čekají chodníky, lávky, zdravotní středisko a vůbec největší rekonstrukce čističky odpadních vod a kanalizačního řádu.“ Kromě dvou posledně jmenovaných akcí, by měly být všechny ostatní dokončené ještě v tomto roce.

Rozbouřená Jičínka napáchala v červnu loňského roku škody za více než 250 milionů korun: na obecním majetku přes 110 milionů, na majetku občanů přes 100 milionů, na podnikatelském majetku 50 milionů korun.

Paradoxem je, že i přes obrovské škody a potencionální strach z další velké vody, Kunín jeho občané neopouštějí. Ba naopak, obec zaznamenala loni přírůstek bezmála padesát nových občanů. V obci vyrostlo také osm takzvaných povodňových domů a jeden bytový se čtyřmi domácnostmi. V průběhu podzimu by měl být hotov také nový varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi. Půjde například o bezdrátový rozhlas se záložními zdroji či nové sirény.

Ani rok po velké vodě představitelé obec nepolevili aktivitu ve shánění peněz pro postižené občany. Toto pondělí kunínské zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru ve výši 5 milionů korun ze Státního fondu rozvoje bydlení, s úrokovou sazbou pouhé jedno procento a splatností až deset let. „Řekla bych, že jsme jediní, kdo se tím tady v okolí zabývá a je škoda neinformovat ostatní, že tyto možnosti jsou. U nás budeme půjčovat až do sta tisíc korun, podmínkou je však padesátiprocentní spoluúčast občanů,“ dodala na závěr starostka Novosadová.