Školu i školku čekají nová okna, zateplení střech i obvodových stěn a v případě školky i nové vstupní dveře. „Se zateplením jsme počítali už delší dobu, bohužel však nebyly finance. Postupně se začalo s výměnou oken a v souvislosti se stoupajícími cenami energií jsme museli pořešit také nevyhovující stav střech na budovách, do kterých zatékalo. Rovněž i zateplení obvodových plášťů bylo nutné,“ popsala rozsah oprav Novosadová. Zároveň dodala, že chod školy ani školky plánované opravy nijak neohrozí. „Máme naplánováno vyměnit okna v obou budovách o víkendu, kdy se práce nedotknou dětí a žáků,“ potvrdila starostka Novosadová.

Celkové náklady na zateplení a úprav obou budov se přibližují čtrnácti milionům korun. Podstatně více jich spolkne základní škola, na kterou bude potřeba jedenáct milionů korun. V obou případech však obec využila dotací z Operačního programu Životního prostředí. „Se získáním dotace jsme problém neměli. Pokud jsou žádosti v pořádku a pokud získají potřebné bodové ohodnocení, jde to snadno,“ nastínila Novosadová a dodala že dotace na školku činily zhruba milion, na školu pak čtyři a půl milionu korun.

Zbylé peníze poskytla na opravy obec, kdy necelé dva miliony uvolnila ze svého rozpočtu. Šest a půl milionu korun pak znamenalo pro Kunín zadlužení v podobě úvěru.