„Po roce zve hraběnka Marie Walburga opět děti na zámek do Kunína, aby s nimi oslavila Mezinárodní den dětí,“ připomíná zdejší kastelán Jaroslav Zezulčík důvod, proč se zrovna nejmladší generace ujme důležité role.

Zvány jsou tak po roce na zámek všechny děti, neboť právě zde hraběnka Walburga založila jednu z nejlepších škol své doby, pečovala o talentované děti a vychovávala dokonce malého Františka Palackého.

„Dospělé průvodce na zámku v tento den vystřídají malé děti a provedou své vrstevníky zámkem. Prozradí i velice dlouhé jméno paní hraběnky, které běžně neřekl nikdo jinak než „naše dobrá hraběnka. Děti paní hraběnku také potkají na zámku a s ní rovněž malého Františka Palackého,“ prozrazuje dále kastelán.

Speciální prohlídky se uskuteční v neděli 3. června odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin.

„Dětské prohlídky zámku v Kuníně jsou mezi českými a moravskými zámky naprosto ojedinělé. Děti mají v tento den vstup tradičně zdarma a když vymalují a přinesou obrázek s hraběnkou Walburgou a čápem Viktorem, dostanou malý dárek,“ láká do Kunína Jaroslav Zezulčík.