V době pilování posledních příprav dostal kastelán barokní perly Novojičínska Jaroslav Zezulčík skvělou zprávu.

Na slavnostní mši, která se bude konat v neděli 16. září, dorazí vedle mnoha jiných významných hostů také Franz-Joseph hrabě Waldburg-Zeil, pravnuk císaře Františka Josefa I. a legendární císařovny Sissy a majitel paláce Hohenems na Bodamském jezeře.

„Jeho Osvícenost dorazí do Kunína se svou chotí Priscillou hraběnkou Waldburg-Zeilovou, rozenou hraběnkou Schönborn-Wiesentheim, a dcerou Charlottou. Je nám velkou ctí, že vnuk císaře převzal záštitu nad oslavami výročí a nad reprezentativní výstavou v prostorách zámku," potvrdil účast hosta Jaroslav Zezulčík.