Ročně zemře 18 tisíc lidí na nemoci, vyvolané kouřením. Pro představu jsou to zhruba obyvatelé tří měst o velikosti Fulneku. Takováto a podobná odstrašující fakta si mohli vyslechnout kuřáci, kdyby přišli na první schůzku semináře Rozhodl jsem se nekouřit občanského sdružení Život a zdraví. Žádný kuřák se však v Klubu kultury Suchdolu nad Odrou neukázal.

I tak se ale seminář konal. Do klubu se totiž dostavili dva nekuřáci, které tato problematika zajímala a chtěli načerpat nové informace. Svůj čas rozhodně nepromarnili. Během hodiny a půl se dozvěděli o historii kouření v Evropě, o tom, jak fungují orgány těla, které jsou pomalu dušeny dehtem a nechyběly ani fotografie z pitevny. Přítomné například překvapil fakt, že v těle kuřáka můžou být uloženy kilogramy dehtu. Statistiky úmrtí v republice a také roční finanční náklady za cigarety shrnul lektor Lukáš Jureček několika výstižnými slovy: „Kuřáci si takto kupují velice drahou a bolestivou smrt.“

V případě, že seminář navštíví také kuřáci, odehrává se jinak. První věc, co po nich vedoucí kurzů chce, je, aby odložili veškeré cigarety, které u sebe mají a zbavili se jich i doma. „Je ta metoda docenta Skály a mateřské organizace Andrewsovy univerzity ve Spojených státech amerických. Spočívá v okamžitém vysazení drogy za cenu kratších ale silnějších abstinenčních příznaků. Na druhou stranu, vydrží-li to člověk krátkou dobu, tělo se rychleji vyčistí,“ vysvětlil vedoucí semináře Jureček. Právě proto trvá tento seminář pět dní. Takový čas totiž stačí mozku k tomu, aby se zbavil fyzické závislosti na nikotinu. „Jde o to v tom týmu překonat to nejhorší a pak už to je o bojování s jakýmisi vyšlapanými cestičkami v našem mozku, jako když kuřák sáhne ve stresové situaci po cigaretě, ale není to už záležitost nikotinu, tedy závislosti, ale psychologického zvyku,“ dodal vzápětí. Zájemci se v semináři dozvědí, že přestat kouřit není nemožné. Zjistí, jak přestat, důvody proč, a prožijí svých prvních pět nejhorších dnů v kolektivu.

Úspěšnost této metody je hned po absolvování semináře až osmdesátiprocentní. „V procentech, která se měří po roce, tedy jakési zkušební době, jsme nadstandardně úspěšní, pohybujeme se kolem patnácti procent. To je, ve srovnání s postupným odvykáním, daleko lepší,“ zdůraznil Jurečka.

Lukáš Jureček spolupracuje s občanským sdružením zhruba pět let, a to v oblasti prevence kouření a odvykání. „Studoval jsem původním povoláním biologii a chemii, spíše tedy tu chemii a přírodní vědy mě vždycky nějak přitahovaly. Vždycky, když jsem byl na pitevně, byl to velký zážitek. Tam jsem měl také možnost poprvé vidět špinavá plíce a to na mě zapůsobilo. Nedokázal jsem si představit, že tohle je realita, že kuřák to do těch svých plic dostane,“ popsal své studijní roky na ostravské univerzitě lektor. Kromě práce s dospělými se věnuje také dětem a prevenci na školách.

O tom, že tato setkání bývají protkána prohrami i osobním vítězstvím, svědčí mnohé zkušenosti lektora. „Jsem vděčný za to, že jsou lidé, kteří kouřit přestali. Ten nejsilnější příběh, jaký jsem prožil, byl pracovník drogového centra, který pracoval s narkomany a byl zároveň pedagogem na střední škole a kouřil tři krabičky denně. První změna, kterou pocítil, byla v peněžence a ta druhá, přes těžké abstinenční příznaky, které nabourávaly jeho partnerský život, pocit, že nad sebou vyhrál a pokud vím, naposledy jsem s ním byl před rokem a půl, do té doby nekouřil,“ zamyslel se sympatický muž a dodal, že není dobré být ve své závislosti sám. „Vnímám to v mnoha jiných oblastech, kdy člověk zápasí se svou povahou, sobeckostí, to všechno jsou závislosti a každá závislost potřebuje někoho, kdo dokáže podpořit a podržet, a dává šanci, že se z toho dá dostat,“ uzavřel.