Signatáři petice upozorňují, že o opravu komunikace u garáží v Mendlově ulici ve Fulneku žádali již několikrát, ale doposud marně. „… vámi požadovanou opravu místní komunikace ke garážím na ulici Mendlova zařazujeme do zásobníku investičních akcí…," zněla podle signatářů poslední odpověď města ze dne 20. ledna loňského roku.

Signatáři petice připomínají, že cestu stavěli v roce 1967 svépomocí při stavbě garáží, což město nestálo nic. Za posledních pět desítek let město do této silnice také nic neinvestovalo.

Odbor investic a životního prostředí již na petici reagoval tím, že odepsal, že je zpracovávána projektová dokumentace a po jejím dokončení bude s ohledem na finanční náročnost rozhodnuto o případné realizaci. Na to reagoval zastupitel Jiří Kvita. „Domnívám se, že peníze by na to měly být a měl by se tam napsat termín, a ne až budeme mít peníze. Ti lidi si tam ničí auta a mají podmáčené garáže. Je to třeba řešit," řekl Jiří Kvita.

„Nevíme, jaká částka vyjde z projektové dokumentace. Samozřejmě jsme pak připraveni jednat. Oni nežádají o opravu celé komunikace. A že se to tady překlápí už řadu let, jak stojí v té petici, to je fakt," poznamenala starostka Fulneku Radka Krištofová.

Zastupitelka Darina Dvořáková upozornila, že komunikace je v majetku města. „Není v pořádku a může tam docházet k ohrožení a poškozování majetku občanů. Je-li to opravdu akutní záležitost, což je na posouzení odborníků, upozorňuji na preventivní povinnost bránit škodám, abychom se nevystavili nějakým nárokům ze strany poškozených," sdělila Darina Dvořáková.

Starostka Fulneku Radka Krištofová poděkovala za podnět a dodala, že město v rozpočtu vždy plánuje určitou částku na opravy. „Těch, které odbor pro letošek nacenil, bylo celkově zhruba za čtrnáct milionů korun. Z toho se musí vybrat ty v nejhavarijnějším stavu, ale je to závislé na výši rozpočtu," uzavřela Radka Krištofová. Petici vzali všichni zastupitelé na vědomí.