Zastupitelé Fulneku právě probírali rozpočtová opatření, když se na posledním zasedání ozval zastupitel Petr Moc a poukázal na skutečnost, že vzhledem k tomu, že se město rozhodlo nestavět novou mateřskou školku, zbude v rozpočtu čtyřicet milionů korun.

„A já tady v jedné části vidím položku výstavba dětských hřišť v Jerlochovicích, Jestřábí a Dolejších Kunčicích. Celková plánovaná částka činí deset milionů. Přimlouvám se za to, aby tam přibylo ještě jedno dětské hřiště, na které už máme dva roky projekt, a to je dětské hřiště v Děrném," uvedl Petr Moc a přidal, že částka podle projektu je 2,3 milionu korun.

Starostka Fulneku Radka Krištofová upřesnila, že se bude jednat spíše o sportoviště, na něž bude město žádat dotaci.

„Děláme všechno pro to, abychom mohli podat žádost do tohoto dotačního titulu. Tuto variantu jsme zvažovali a také jsem chtěla, aby tam bylo zahrnuto Děrné, které je připraveno, ale ta dotace je postavena tak, že do deseti milionů korun je žádost jednoduchá a má vysokou pravděpodobnost, že projde," snažila se o vysvětlení Radka Krištofová.

Deset milionů je strop

Vedoucí odboru investic a životního prostředí Dušan Hynčica podotknul, že pokud by se město dostalo s odhadovanou cenou nad deset milionů korun, muselo by jít do otevřeného výběrového řízení.

„Termínově jsme pak úplně někde jinde. Ten vyhlašovací proces by byl daleko složitější a vzhledem k tomu, že žádosti o dotace musíme podat zhruba kolem poloviny června, tak to tam už nejsme schopni zahrnout," řekl Dušan Hynčica a připomněl, že je to na dlouhou dobu poslední možnost, jak se připojit k dotacím na dětská hřiště. Další hřiště a sportoviště už budou hrazena z rozpočtu města.

Zastupitelka Jana Mocová argumentovala, že deset milionů korun je odhadovaná cena, která může být po soutěži jiná, a je možné, že by se děrenské hřiště do žádosti o dotaci dalo zahrnout. „Byli jsme toho svědky u fulneckých hřišt, kde se cena po soutěži enormně snížila, takže by byla škoda tam to hřiště nezařadit," sdělila bývalá starostka Jana Mocová.

Dušan Hynčica ji upozornil, že v žádosti se podává cena odhadovaná, a znovu zdůraznil, že se to nestihne vysoutěžit. Jana Mocová se však nenechala odradit, zvláště když Dušan Hynčica řekl, že jsou ve fázi projektového řízení. „No, a na Děrné je projekt hotový, tak ho tam stačí jen zahrnout," poznamenala.

Vedoucí investic ji ale vyvedl z omylu. „Musíme vycházet z částky odhadované, a pokud bychom tam zahrnuli Děrné, tak se dostáváme ke třinácti milionům a museli bychom mít otevřené výběrové řízení," zopakoval Hynčica.

Variant pak zaznělo více, třeba i ta, aby se snížily ceny u všech hřišť tak, aby se všechna vešla do ceny deseti milionů korun. Návrh se ale nezměnil, což nelibě nesli přítomní obyvatelé Děrného. „Po veřejném jednání, které bylo v Děrném, jsem měl pocit, že je hřiště připravené a k němu se přidají další hřiště v dalších obcích. Kdybyste řekli, že se s Děrným nepočítá, tak by tam těch dotazů bylo více.

Udivuje mě, že jste nás tak odsunuli, když ta projektová dokumentace tam byla připravena," nechal se slyšet Martin Chrástek z Děrného, k němuž se přidal Jiří Svobodník. „Nejprve bylo hřiště v Děrném a teď nás předběhnou tři další hřiště… Je to trochu nefér," neodpustil si Jiří Svobodník

„Takto jsme to vyhodnotili i s ohledem na to, že do Děrného se dalo v minulosti mnoho peněz a chceme dát šanci dalším obcím," reagovala starostka Krištofová. Uklidnění nakonec přinesl Dušan Hynčica, který uvedl, že hřiště v Děrném je v přehledu realizovaných investic v roce 2015. Starostka jej doplnila, že předpokládá, že se s vysokou pravděpodobností vysoutěží na tři zmíněná hřiště nižší částka.

„Pak můžeme provést další soutěž na hřiště, ale to už bude bez dotace. Zkusíme to takto realizovat," uzavřela Radka Krištofová.