Již v úvodu projednávaného bodu týkajícího se záměru výstavby Sportovního areálu pod Horečkami místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Pavel Mička upozornil, že se jedná o doplnění záměru o podstatné náležitosti, bez nichž stavební úřad nevydá stavební povolení na zbudování ledové plochy a její následné provozování.

„Jednak jde o změny, které jsme si schválili, a to extraligové provedení kluziště bez ochranných skel a umístění trafostanice uvnitř areálu oproti původnímu záměru vnějšího umístění. To jsou spíše technické záležitosti. Tou hlavní změnou je ale vybudování parkoviště v areálu, v počtu padesáti parkovacích míst.

Je to podmínka, aby areál mohl být provozován," uvedl Pavel Mička s tím, že zastupitelé by měli schválit aktualizaci.

Starostku Zdeňku Leščišinovou zajímalo, zda počet parkovacích míst je striktně daný, načež jí odpověděl architekt Martin Janda, tvůrce studie, že podle výpočtů se shodli se stavebním úřadem, že to bude dostatečné množství. „Obecně se pro tyto stadiony počítá s jedním stáním pro dva návštěvníky.

Je to nepřekročitelná podmínka pro budování," dodal Martin Janda.

Zastupitel Karel Míček vzápětí připomněl, že na schůzi komise rozvoje města řešili parkování, mimo jiné i ve Školské čtvrti, kde by areál měl vzniknout. „Měli bychom se zamyslet nad režimem, který tam bude. Jsou tam čtyři věžáky a lidi, kteří zřejmě nemají kde parkovat, a logicky si budou hledat parkovací místo tam.

Myslím si, že by bylo dobře, aby tam bylo těch míst co nejvíce," nechal se slyšet Karel Míček.

Zastupitelé pak začali řešit, zda změna v podobě výstavby parkoviště bude mít vliv na cenu, a také to, zda není potřebné zadat na parkoviště nové výběrové řízení. „Nemyslím si, že je nové výběrové řízení nutné. Vyhněme se této komplikaci, je-li to možné. To bude trvat další měsíce," vyjádřil se k situaci Karel Míček.

Právník města Jan Šádek ale upozornil, že dodatek ke smlouvě je možný, jen jedná-li se o vícepráce. „Toto je úplně nové zadání," podotkl právník a naznačil, že město by se mohlo dostat do potíží, protože na tuto akci nevyhlásilo samostatné výběrové řízení.

Do vlastních řad pak zacílil člen městské rady Leo Bartoš, jenž kritizoval zastupitele, že zadání dělají „salátovou metodou, když pořád něco přidávají. Na to reagoval architekt Janda, jenž připomněl, že jím předložená studie obsahovala parkoviště, ale zastupitelé vybrali ze studie jen kluziště a některé součásti, ale parkoviště ne.

„Bez parkoviště stavební úřad územní rozhodnutí nevydá," řekl Martin Janda.

Zastupitelstvo nakonec schválilo aktualizované zadání a doporučilo radě projednat přímé zadání dodatečných prací. Na své poslední schůzi rada vydala usnesení, v němž bere na vědomí, že projektové práce všech stupňů projektové dokumentace, inženýrská činnost spojená s územním rozhodnutím a stavebním povolením stavby Parkoviště u Sportovního areálu pod Horečkami a výkon autorského dozoru budou vedením města v souladu s interní směrnicí architektu Martinu Jandovi.