„Laboratoř zpracovává tkáně odebrané ambulantně nebo operačním výkonem, přičemž zpracování vzorku standardním způsobem trvá obvykle dvanáct až šestnáct hodin. Tento kontinuální tkáňový procesor umožňuje zkrátit tuto etapu na dobu šedesáti až sto dvaceti minut,“ uvedl Ivo Kasperčík, doktor z bioptické laboratoře, a vysvětlil, že vzorek tkáně v kazetce, přikrojený v maximální tloušťce 2 milimetry, se ponoří do fixační látky, která zabraňuje destrukci DNA a RNA. Kontinuální tkáňový procesor Tissue-Tek Xpress 120 zpracovává 120 vzorků tkáně během 1 hodiny. „Tyto vzorky jsou připravené k dalšímu laboratornímu zpracování,“ dodal Ivo Kasperčík.

Spojené pracoviště Bioptické laboratoře P&R LAB a oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín se tak stalo jediným pracovištěm v České republice, které zpracovává tkáně standardním způsobem i kontinuálním způsobem s využitím Xpress 120.

Jak uvedl mluvčí holdingu Agel Tomáš Želazko, společnost P&R LAB, klinické laboratoře, v loňském roce úspěšně ukončila další kolo dozorové návštěvy Českého institutu pro akreditaci. „Byla obhájena kvalita práce a rovněž se rozšířil předmět akreditace o další dva nové obory - patologickou anatomii a klinickou toxikologii. Klienti si tak mohou být jisti, že poskytované služby jsou kvalitní a důvěryhodné,“ doplnil Tomáš Želazko.