Kromě moderní hematologické linky byly další čtyři nejmodernější hematologické analyzátory řady Sysmex XN nainstalovány v odloučených laboratořích komplexu.

Jaké jsou přednosti zařízení, které mají Laboratoře Agel jako jedny z prvních České republice, vysvětlila Michaela Kneiflová, vedoucí oddělení hematologie: „Celý systém je plně automatizovaný a unikátní v tom, že využívá jedinečný software umožňující tzv. telehematologii, kdy lze díky propojení odloučených a centrální laboratoře konzultovat všechny hematologické nálezy v digitální podobě a on-line na dálku."

Součástí moderní sestavy jsou také přístroje, díky kterým budou výsledky specialistů mnohem přesnější. Konkrétně se jedná o digitální a skenovací mikroskop DI-60, který je schopen automaticky předběžně klasifikovat jednotlivé buňky periferní krve, a dále nátěrový a barvicí automat SP-10.

„Velkou předností systému je schopnost zachytit patologické nálezy z velmi malého objemu odebrané krve. Automatizace a možnost monitoringu vzorku také přispívá k celkovému snížení falešně pozitivních výsledků," doplnila další výhody nového vybavení Michaela Kneiflová.

K dalším přednostem unikátního vybavení patří možnost vyšetřit i další nadstavbové klinické parametry, jako například rychleji a s předstihem odhalit deficit železa a změny stavu železa při anémii z jeho nedostatku.

Pokračování ze strany 1 Nebo umožní lékařům rozlišit bakteriální a virové infekce již v prvotních fázích nákazy či sepse u dospělých i novorozenců, což je velmi důležité zejména u pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. „Tato nová moderní technologie jistě brzy přinese pozitivní ohlasy především ze strany lékařů a pomůže při léčbě a diagnostice nejen hematologických onemocnění," uzavírá ředitelka Laboratoří AGEL Lenka Kulíšková.

Společnost Laboratoře AGEL vznikla sloučením a přestěhováním laboratorních pracovišť společnosti P&R LAB do budovy Polikliniky AGEL v Novém Jičíně.

„Laboratoře vykonávají hlavně diagnostickou činnost v širokém spektru odborností laboratorní medicíny, a to především se zaměřením na onkologická onemocnění v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie, klinické hematologie, klinické mikrobiologie, lékařské genetiky a patologie," doplnila mlvčí zdravotnického holdingu Radka Miloševská.

Kromě sídla v Novém Jičíně má společnost také satelitní laboratoře ve Šternberku, Bílovci a v Kopřivnici. Svým významem Laboratoře AGEL přesahují hranice Moravskoslezského kraje a v oboru laboratorní medicíny mají celorepublikovou působnost.