„Bude odstraněn mostní svršek a provedena nová mostovka včetně napojení na chodníky. Hlavní nosná konstrukce a horní část opěr budou sanovány. Zachována zůstane pouze spodní stavba a stávající ložiska. Dále bude odstraněno betonové zpevnění břehů toku pod mostem, které bude nahrazeno novým zpevněním z lomového kamene,“ upřesnil rozsah prací vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.

Rekonstrukci lávky pro pěší provede společnost DEV COMPANY za 1,8 milionu korun. Na realizaci má 60 dní. Lávka v ulici Dukelské není jediná, kterou v brzké době čeká rekonstrukce.

„Většina mostů a lávek v Kopřivnici je již na hranici své životnosti, a proto nyní musíme do této infrastruktury investovat a předejít tak hrozícím haváriím. Nedávno jsme otevřeli zrekonstruovaný most na ulici Kpt. Jaroše, v červenci zahájíme demolici a výstavbu mostu na ulici Erbenově a zhruba ve stejné době se rekonstrukce dočká také menší most ve Vlčovicích u domu č. p. 105. Kromě toho připravujeme výběrové řízení na projektovou přípravu opravy mostu na ulici Husově. Ta by mohla být hotova koncem roku 2025, následně bychom zrealizovali soutěž na zhotovitele a samotná realizace mohla začít na jaře roku 2027,“ doplnil Adam Ondrašík.