Podle slov mluvčí města Jany Hromočukové je lávka již ve zcela nevyhovujícím technickém stavu a město plánuje její generální opravu už delší dobu. „Teprve až v letošním roce se podařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce. Tu v konkurenci čtyř firem získala společnost AlfaPOL," potvrdila kopřivnická mluvčí.

Mostek přes železniční koleje v blízkosti Tesca tak v průběhu zhruba dvou nadcházejících měsíců výrazně změní svou podobu. Opravy se totiž dotknou nejen povrchu celé lávky, ale také například zábradlí, které bude navíc zvýšeno tak, aby odpovídalo veškerým normám.

„Počítá se s vybouráním mostních závěsů a osazením nových, ošetření krajních ložisek na opěrách lávky, opravou betonových říms, podest a nájezdů, opravou povrchu komunikace a podobně," vyjmenovala nezbytné práce Iva Šumšalová z odboru majetku města kopřivnické radnice.

Dodala, že v současné době probíhají přípravné práce a čeká se na podpis smlouvy vysoutěženou firmou. Ta se ve smlouvě mimo jiné zavazuje k tomu, dokončit rekonstrukci do 60 dnů od jejího podpisu.

Pěší a cyklisté by se tak mohli po lávce opět pohybovat někdy na konci června.