Česká žena je automaticky s dítětem několik let doma, vrací se do práce za nevýhodných podmínek, nemá flexibilní pracovní dobu a navíc má průměrně o 20 procent nižší plat než muž.

Jako třešničku na dortu jí prezident Václav Klaus věnoval veto antidiskriminačního zákona. Ten jí měl zajistit například obranu před nespravedlivým odměňováním. Za to už Česko potrestal Evropský soudní dvůr v Lucemburku. S touto vizitkou Česko zahájilo své předsednictví pod heslem Evropa bez bariér.

„V populaci je 52 procent žen, ale v evropských institucích jsou zastoupeny jen ze 17 procent. Ve všech členských zemích ženy průměrně pobírají nižší platy, a to o 14 – 27 procent. Přitom zapojení žen do všech ekonomických a politických aktivit je výrazným stimulačním faktorem pro hospodářský rozvoj,“ uvedla ve čtvrtek evropská komisařka pro institucionální vztahy Margot Wallströmová.

Právě ona má bohaté zkušenosti ze své mateřské země. „V sedmdesátých letech se ve Švédsku zformovala ženská strana, která měla za cíl bez ohledu na politickou orientaci proměnit pohled mužů na ženský svět. Přijal se daňový zákon, který skoncoval se zdaňováním domácností a rozhodl o separátním danění příjmů obou partnerů. Byla zavedena střídavá péče o narozené dítě, zkrácené úvazky. Politické strany začaly dbát na to, aby na kandidátkách byly zastoupena obě pohlaví rovnoměrně. Ženská témata se pravidelně začala dostávat na jednání vlády, což se projevilo ve zlepšení předškolní péče i dobrém sociálním zákonodárství,“ konstatovala Wallströmová.

Zastoupení žen je minimální

Přesně tento tah na branku ale v české kotlině chybí. Ředitelka neziskové organizace Fórum 50 % Lenka Brennerová uvedla, že Topolánkova vláda odsunula genderovou problematiku zcela na okraj. „K prosazování rovných příležitostí má až nepřátelský postoj, je to pravicově konzervativní kabinet, který nemá vůli se těmito otázkami zabývat,“ řekla Brennerová. Dodala, že zastoupení žen ve sněmovně je v Česku jedno z nejnižších v Evropě.

Jediným hmatatelným přínosem Česka k politice rovných příležitostí je trestní zákoník, který včera posvětili senátoři. Nově se do něj dostal jednak paragraf o trestnosti pronásledování, tzv. stalkingu, jednak stanovuje vyšší trestní sazbu za neplnění vyživovací povinnosti.
A pokud viceprezidenta Evropské komise Margot Wallströmová tvrdí, že pokud nevezmou ženskou otázkou za svou muži, nestane se politickou prioritou nikdy. Momentální českou odpověď bylo možné najít i v sále, kde setkání s Wallströmovou proběhlo. Mezi posluchači bylo padesát žen a pět mužů, z toho dva kameramani.

Měl by být muž povinně část mateřské dovolené doma s dítětem? Na váš názor čekáme zde