Specialisté provádí zákroky pomocí vakuového mamotomu s naváděním bioptické jehly pomocí třídimenzionálního zobrazení. Pozitivní histologický nález spadající do rámce přednádorového stavu je zjištěn ve více než polovině provedených mamotomických zákroků.

„Trendem posledních let je snaha o nalezení zhoubných nádorů prsu v co nejranějším možném stadiu, nejlépe ještě ve stadiu neinvazivního přednádorového stavu,” říká na úvod MUDr. Borek Frydrych, vedoucí lékař Agel Diagnostického centra. V této souvislosti se v medicínské terminologii objevil pojem karcinom in situ, což je stav, kdy zhoubné buňky jsou již v prsní žláze přítomny, ale nemají ještě schopnost tvořit vzdálená ložiska, tedy metastazovat. Jelikož je více než 80 procent karcinomů in situ spojeno s výskytem tzv. mikrokalcifikací, drobných okrsků zvápenatění menších než jeden milimetr, je možné je odhalit pomocí mamografického vyšetření. Žádná jiná zobrazovací metoda to nedokáže.

Nový operační stůl.
Nemocnice Agel Nový Jičín pořídila nový operační stůl a nástroje

„Pro zjištění a odstranění těchto stavů byla vyvinuta speciální bioptická technika, zvaná vakuová biopsie. Principem této metody je kombinované využití vakua (podtlaku) a speciální bioptické jehly, uvnitř které rotuje skalpel, díky čemuž je možné odebrat z prsu takové množství tkáně, které je svým objemem srovnatelné s objemem tkáně získané při chirurgickém zákroku, a to navíc při minimální devastaci okolní zdravé tkáně,” popisuje přesnou metodu vedoucí lékař s tím, že samotný výkon se provádí pomocí přístroje zvaného vakuový mamotom.

Novojičínské AGEL Diagnostické centrum se řadí mezí několik málo pracovišť v naší zemi, které tímto speciálním bioptickým přístrojem disponuje. Sotva patnácti minutový výkon se provádí ambulantně v lokální anestezii, čímž jsou odstraněny možné komplikace v souvislosti s chirurgickým zákrokem v celkové anestezii.

Nemocnice Agel v Novém Jičíně testuje i ze slin.
Covid odběrové místo Nemocnice Agel Nový Jičín nově odebírá vzorky ze slin

„Mamografické přístroje na našem pracovišti navíc disponují speciální modalitou umožňující třídimenzionální zobrazení, tzv. tomosyntézou. Díky tomu máme možnost jako jedni z prvních v České republice provádět navádění mamotomické jehly pomocí této sofistikované technologie, výkon je tak proti klasickému stereotaktickému navádění mnohem přesnější a rychlejší,” vyzdvihuje MUDr. Borek Frydrych unikátní zobrazovací mamografickou modalitu a dodává, že vakuová biopsie zůstává sice převážně diagnostickým výkonem, nicméně v určitých případech může být použita i v terapii benigních nezhoubných změn malých velikostí.

Primářka rehabilitačního oddělení Barbora Zbránková při práci s klienty.
Lékařka z Českého Těšína varuje: Pozor při práci z domova, ohroženy jsou i děti

Od začátku roku 2019 provedli specialisté v Agel Diagnostické centrum v Novém Jičíně na mamotomickém přístroji Mammotome Revolve celkem 220 zákroků, přičemž pozitivní histologický nález, ve smyslu výše zmiňovaného přednádorového stavu, byl prokázán ve více než 60 procentech případů. Převážnou část tvoří ženy, indikované k tomuto výkonu právě v novojičínském pracovišti. „Nemalou část ale tvoří i ženy, které jsou k tomuto výkonu indikovány na jiných akreditovaných pracovišť na území severní Moravy, kde nemají možnost tento speciální výkon provádět. Počtem provedených výkonů tak patříme mezi největší mamotomická centra v celé zemi,” dodává vedoucí lékař.

Enormní poptávku po respirátorech hlásí i lékárny Agel.
Zájem o respirátory neklesá. Lékárny Agel potvrzují rekordní poptávku

Součástí Agel Diagnostického centra Nový Jičín je mamocentrum akreditované k provádění preventivního mamografického vyšetření, tzv. mamárního screeningu, který v ČR trvá již 19 rokem. Počtem vyšetřených žen, kterých je přes 22 tisíc ročně, patří mezi tři největší mamocentra v celé České republice (z celkového počtu 65 center).