„Fakulta se rozvíjí dobře nejen po studijní stránce. Rozbíhají se i projekty pro vědu a výzkum. Jen v nejbližších třech týdnech se chystají hned dvě významné mezinárodní konference. Obrovský zájem laické veřejnosti vzbudil také rozvoj Ústavu anatomie, když zveřejnil, že hledá dárce těl pro výuku mediků a výzkum,“ zhodnotila situaci Eva Kijonková, mluvčí Ostravské univerzity.

Lékařská fakulta nezahálí a od nového studijního roku nabídne další nové obory. „Novinkou pro tento rok jsou dva nově akreditované obory – Intenzivní péče a Fyzioterapie–, které bude možno studovat v Centru celoživotního vzdělávání,“ uvedla Kijonková. V historicky vůbec prvním akademickém roce na lékařské fakultě v Ostravě studuje celkově zhruba 1200 studentů, z toho na všeobecném lékařství je zapsáno 101 studentů.

Letos se na fakultu hlásí 2928 uchazečů, a tak je zájem o studium téměř dvojnásobný oproti loňskému roku. „Na celou lékařskou fakultu bychom chtěli přijmout asi pět set lidí nastupujících do prvních ročníků. Z toho na všeobecné lékařství 110 uchazečů,“ doplnila Kijonková.

Lékařská fakulta sídlící v Ostravě-Zábřehu vznikla z bývalé fakulty zdravotnických studií, která patřila rovněž k Ostravské univerzitě. Ta vzdělává studenty již od roku 1991 a má i dva vědecké ústavy: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Evropský výzkumný institut sociální práce.

MARTINA KONEČNÁ