O činnosti domova i o jeho klientech hovoří vedoucí tohoto střediska, Lenka Klepáčová.

Jakou službu poskytuje Domov Tichá?

Domov Tichá je jednou z mnoha středisek, která provozuje Slezská diakonie. V Domově Tichá poskytujeme dvě sociální služby, jednou je domov pro osoby se zdravotním postižením, druhou je denní stacionář.

Kolik máte klientů?

Kapacita celoročního pobytu je jedenáct míst, pro denní pobyt je kapacita šest míst.

Co to znamená celoroční pobyt a co denní pobyt?

U celoročního pobytu u nás klienti žijí po celý rok a jsou jim poskytovány sociální služby nepřetržitě, po celých čtyřiadvacet hodin, včetně víkendů. Mnoho klientů však jezdívá často domů, a to především o víkendu. Denní pobyt znamená, že je klientům poskytována sociální služba od pondělka do pátku, v časovém rozmezí od půl sedmé do šestnácti hodin, dle jejich potřeb. Pak odcházejí domů.

Z jaké skupiny se rekrutují klienti domova?

V Domově Tichá poskytujeme služby dospělým osobám se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením, osobám s rysy autismu.

Péče o takto postižené lidi je asi hodně náročná. Jak to zvládá personál domova a kolik ho je?

Určitě by bylo skvělé, kdyby bylo personálu více, ale bohužel musíme myslet reálně. V přímé péči pro obě sociální služby je v současné době devět pracovníků, kteří se střídají v třísměnném provozu.

Ta péče je asi hodně individuální…

Jak jste správně řekl, naše péče či podpora je individuální. Každý potřebuje podporu v různé míře, někdo jen v některých oblastech. Většina však potřebuje podpořit jak v oblasti sebeobsluhy, tak v dalších aktivitách. Poskytujeme služby takzvaně na míru.

Vzhledem k tomu, že máme především klienty, kteří verbálně nekomunikují, zaměřujeme se ve velké míře také na alternativní komunikaci. Používáme různé komunikační tabulky, symboly, piktogramya podobně.

Jak vypadá takový běžný den klienta domova?

V zásadě vycházíme z denního režimu, který je známý každému z nás. Jde o respektování takzvaného principu normality – běžná struktura dne, oddělování práce a volného času. Naší snahou je zapojit klienty do nejširšího okruhu činností a aktivit.

Zaměřujeme se na rozvoj sebeobslužných a komunikačních dovedností a na pracovní terapie různého druhu. Především v odpoledních hodinách pak nabízíme volnočasové aktivity, k nímž patří mimo jiné sport, hudba, příroda. K výše zmíněným aktivitám máme k dispozici keramickou dílnu, společenskou a relaxační místnost, k činnostem i odpočinku láká také zahrada.

Najde se mezi nimi i někdo, kdo se jeví jako talentovaná osobnost?

Každý z klientů je jedinečná osobnost. Například máme klientku, která ráda kreslí a dokáže svou kresbou vyjádřit také svou náladu. A tak se dá většinou z jejích kreseb vyčíst, zda zrovna prožívá radost, to je kresba barevná, jasná, nebo zrovna nemá svůj den. Tehdy je obrázek plný tmavých barev.