Kočí, lanovkáři, pilaři, traktoristy ilesní dělníci. Ti všichni od začátku nového roku dělají za doslova mizerné peníze. Proto se taky rozhodli stávkovat. Problémem jsou smlouvy pro letošní rok, které jsou podle lesáků jednak špatně napsané a především jim slibují mnohem menší peníze. „Firmy, které vyhrávají výběrové řízení, nám diktují podmínky a ceny. My, pokud tu práci chceme mít, musíme přistoupit na nižší ceny,“ nastínil živnostník zOstravice Marcel Dorociak.

Ve stávce je také několik lesáků zNovojičínska, kteří pracují pro firmu Bukovina CZ, s. r. o., dceřinou společnost Opavské lesní a. s. Ta je jednou zněkolika firem vČeské republice, které zajišťují pro Lesy ČR zpracování zakázek. Některé firmy, podle lesáků, nabízejí Lesům ČR záměrně nižší ceny, za které jim své služby poskytnou, aby pak vyhrály výběrové řízení vrůzných lokalitách a zajistili si tak co nejvíce zakázek. Adoplácejí pak na to jen lesáci. „Ceníky za práci jsme dostali až na konci ledna, takže jsme prakticky celý měsíc nevěděli, za kolik vlastně děláme. Když jsme to zjistili, tak jsme šli do stávky,“ řekl živnostník zRybího Pavel Kysučan stím, že smlouvy nepodepsali a dodal: „Pokud se nedocílí nějakého navýšení cen, tak sám za sebe končím. Protože už to dělám dvanáct roků a opravdu to není žádná sranda. Přirovnávám výkon kočího vhorách výkonu vrcholového sportovce. Ať si říká, kdo chce, co chce, ale když máte ten kopec vylézt desetkrát nebo patnáctkrát za den….“ Lesáci používají při práci vlastní koně, traktory, pily a na to všechno si potřebují vydělat. „Bojujeme oto, abychom normálně přežili. Abychom nedělali, jak se říká, jen na ten benzín,“ dodal Kysučan.

Společnost Bukovina CZ s. r. o. je slesáky ochotna jednat. Ne však tak, jak by si lesáci přáli. „My snimi chceme mluvit najednou, ne každý jednotlivě,“ uvedl Kysučan. Vtom Bukovina CZ s. r. o. ustoupit nehodlá. „Jednoznačně odmítáme jakékoliv zastupování či jednání jiných osob a to ať už vjednáních věcných nebo cenových sjakýmikoliv zvolenými či jinak pověřenými zástupci. Jsme připraveni kdykoliv jednat osobně sjednotlivými subjekty,“ poukázal jednatel společnosti Bukovina CZ s. r. o. Jindřich Grosser a dodal: „Bráníme se jakýmkoliv formám jednání, která by nevedla kuzavření hospodářských smluv, ale kproklamativním prohlášením. Uzavírání dohod na provádění subdodávek lesnických činností je svobodnou vůlí dvou smluvních stran.“

Podle Grossera jsou ceny vpořádku. „Skutečnost je taková, že námi nabízené ceny pro naše subdodavatele jsou na úrovni cen loňského roku a jsou vrelaci scenami jiných lesních společností. Nemáme žádné nástroje a ani žádný zájem nutit jakýkoliv podnikatelský subjekt uzavřít snámi pro něj nevýhodný smluvní vztah.“