Vznikne v Mošnově kvůli uzavření dohody o obranné spolupráci (DCA) americká základna?
Dohoda DCA neobsahuje žádné rozhodnutí o konkrétní americké vojenské přítomnosti ani rozhodnutí o zřízení vojenské základny v Mošnově či na jiném místě v České republice. Po podpisu DCA nenastane oproti současnému stavu žádná změna. DCA určuje zařízení a prostory, které by mohli američtí vojáci využívat pro schválené činnosti na našem území. Na konkrétním působení amerických vojáků v těchto prostorech a zařízeních se obě strany vždy předem dohodnou, případ od případu, a stanoví jeho jasné podmínky. Výstavba, rozvoj a celková odpovědnost za LOG HUB AČR je a bude plně v kompetenci AČR.

Pozemky v Petřvaldu, kde ba mohlo stát Logistické centrum Armády ČR - červen 2023.
VIDEO: Logistické centrum armády dráždí. Obyvatelé Novojičínska rozjeli petici

Proč je armádní centrum Mošnov uvedeno v DCA v seznamu vojenských prostorů?
LOG HUB Mošnov je jedním z jedenácti prostorů identifikovaných dohodou DCA jako vhodných pro případné posílení obranyschopnosti České republiky ze strany ozbrojených sil USA (OS USA). LOG HUB Mošnov bylo vyspecifikováno na základě společných jednání České republiky a USA. V případě vyhovění požadavku ozbrojených sil USA na jeho využití by byl využíván společně - pro OS USA by byly vyčleněny pouze určité prostory.

Budou mít Američané díky DCA vliv na výstavbu a případně podobu zmíněného armádního centra v Mošnově?
V první řadě je potřeba zdůraznit, že výstavba a rozvoj LOG HUB AČR spadá plně do kompetence AČR. Výstavba LOG HUB Mošnov je plánována do roku 2030, takže případný takový požadavek ze strany OS USA by mohl přijít až po zahájení provozu a byl by předmětem dalšího jednání a schvalování. V každém případě by celý proces byl veden v souladu s legislativou České republiky. Ze zkušeností však lze předpokládat, že by se mohlo jednat především o požadavky na stavby dočasné - montované, nafukovací lehké haly, případně kontejnerové, tudíž po splnění úkolu lehce demontovatelné. Výstavba a rozvoj LOG HUB AČR je a bude řešena v souladu s naší legislativou.

Logistická základna 

Znamená uzavření dohody o obranné spolupráci, že by si americké vojsko mohlo v Mošnově vybudovat například muniční sklad?
Ne, role LOG HUB Mošnov je diametrálně odlišná, bude se jednat o logistickou základnu, která má sloužit k zabezpečení přeprav, překládky a pouze krátkodobému skladování materiálu a techniky. Dohoda DCA umožní americké straně při respektování suverenity a právních závazků České republiky umisťovat a skladovat svůj obranný materiál na území České republiky. Jakékoliv skladování zbraní a munice by bylo vždy předem oznámeno české straně a bylo by s ní koordinováno. Obranný materiál by mohl být umístěn pouze v dohodnutých zařízeních a prostorech, které jsou českými vojenskými prostory.

Přistání bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, 13. června 2023, Mošnov. Šlo zřejmě o první přistání takového letounu na civilním letišti v Evropě.
VIDEO: Bezpilotní letoun MQ-9 Reaper v Mošnově, takto vypadalo jeho přistání

Američtí vojáci se v rámci spolupráce s Českou republikou nacházejí na našem území již nyní. Můžete sdělit o kolik vojáků se jedná a jaká je jejich činnost? Změní se situace se stavem amerických vojáků na našem území po uzavření DCA? Přibude jich?
Dohoda DCA nemá na počet amerických vojáků žádný vliv. Nestanovuje jejich počty, maximální ani jiné. O jakémkoliv pobytu spojeneckých vojsk, mimo tranzitu do 48 hodin, i nadále rozhoduje Parlament České republiky. Nicméně je třeba zmínit, že američtí vojáci jsou na našem území dislokování už nyní. Dobrým příkladem je skupina amerických leteckých techniků, která bude zhruba po dva roky dislokována na letecké základně v Náměšti nad Oslavou. Tam bude na vyžádání AČR pomáhat našim leteckým osádkám v dosažení plných operačních schopností s vrtulníky H-1.

Lokalita u Mošnova byla armádou vybrána kvůli umístění ve východní části Česka. Nejsou vhodnější místa pro armádní centrum tohoto typu - například vojenský prostor Libavá? Nebo byla důvodem široká infrastruktura - silnice, letiště, železnice?
Nabídku učinili zástupci Moravskoslezského kraje a Ministerstvo obrany České republiky ji akceptovalo, a to především kvůli poloze ve východní části republiky. Předností Mošnova je zejména současné a budoucí napojení na hlavní dopravní infrastrukturu - železniční a dálniční síť, letiště, které má potenciál dalšího rozšíření ve prospěch celého regionu.