Po prázdninách tak bude na spoustu školáků čekat překvapení například v podobě nových učeben vybavených moderním zařízením. „V letošním roce celkově investujeme do modernizace obou základních škol, tedy Základní školy a Mateřské školy v Komenského ulici a Základní školy T. G. Masaryka v Bílovci, zhruba osmnáct milionů korun,“ uvedl starosta města Bílovce Pavel Mrva s tím, že v Základní škole T. G. Masaryka je naplánována především druhá etapa výměny oken, která spolkne až 800 tisíc korun.

Stavební úpravy se ale v mnohem větší míře dotknou druhého ze zmíněných školských zařízení.

„V základní škole v ulici Komenského půjde o realizaci projektu za téměř 14,8 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí třináct milionů korun,“ přiblížil bílovecký starosta a dodal, že hlavní stavební část v tomto případě bude realizována právě v období letních prázdnin. A co konkrétně nákladná rekonstrukce škole přinese?

„Zmodernizovány budou odborné učebny cizích jazyků, IT a přírodovědných předmětů, sociální zařízení bude přebudováno na bezbariérové, s čímž souvisí i potřeba nových rozvodů vody, odpadu a elektřiny. K lepšímu se změní také okolí školy, kde dojde k úpravám zeleně ve venkovních prostorách a atriích,“ prozradil k projektu Pavel Mrva. Chybět nebude ani nové vybavení učeben, kterého by se školáci měli dočkat do konce října.

Projekt si pochvaluje také ředitelka bílovecké Základní školy a Mateřské školy v ulici Komenského Hana Bajnárková. „Jsem ráda, že se nám ho podařilo zpracovat natolik dobře, že naše žádost uspěla. Získané finanční prostředky budou jak jinak investovány do zkvalitnění vzdělávání,“ uvedla Hana Bajnárková. Zároveň dodala, že součástí nové jazykové učebny bude i digitalizovaný systém Robotel. Kromě toho pořídí žákům nové zařízení v dílnách i přírodovědných učebnách a stejně tak i novou kuchyňku.

NÁDVOŘÍ PROKOUKNE

Významnou proměnou projde také nádvoří školy, kde má nově vzniknout například bylinková zahrádka. Bezprostřední okolí zkrášlí rovněž okrasné rostliny a dětem k rozjímání i relaxaci poslouží nové lavičky.

Město Bílovec investuje do svých školských zařízení každoročně nemalé finanční prostředky. Podle informací z radnice směřovalo do každé ze dvou zdejších základních škol v průměru za rok osm milionů korun. „Za posledních deset let bylo v Bílovci do rozvoje základních škol investováno včetně odpisů 160 milionů korun, z toho zhruba 83 milionů korun tvořily dotace,“ doplnila informaci Šárka Seidlerová, která je pověřená medializací města.