Most přes Stranický potok už byl v posledních letech ve velmi špatném technickém stavu, a velká jeho část je tak zcela nová. Z původní stavby zbyly jen spodní betonové opěry a ocelové nosníky.

„Spodní část původní stavby byla sanována, mostní svršek byl postaven nově. Rekonstrukcí mostu se podařilo zvýšit i jeho zatížitelnost," sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková s tím, že nyní přes něj může jet i vozidlo o hmotnosti 40 tun.

„Betonové patky se očistily a dobetonovaly a z ocelových překladů se musela odstranit rez a stará barva. Nosníky se ošetřily protikorozním nátěrem a pak se na ně položila železobetonová deska," popsal práce starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Na připravenou konstrukci se připevnilo zábradlí a povrch mostu se pokryl asfaltem.

Letošní rok zasvětili silničáři opravám několika mostů na Novojičínsku. Od dubna do září opravovali most přes potok Lubina v Mošnově, kde probíhaly stavební práce za úplné uzávěry silničního provozu a pro pěší byla vedle vybudována provizorní lávka. „Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci, která spočívala v rekonstrukci mostního svršku a sanaci spodní stavby a izolace. Součástí prací byla výměna zábradlí, položení nových živičných vrstev na vozovku a také terénní úpravy," řekla již dříve k rekonstrukčním pracím mluvčí krajských silničářů Šárka Vlčková. Náklady na tuto opravu se vyšplhaly na téměř 16 miliónů korun a hradila je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Dalších 5 milionů padlo na modernizaci mostu spojujícího břehy potoka Sedlnice v Ženklavě a stavební práce se letos na několik měsíců dotkly i přemostění řeky Jičínky v Žilině u Nového Jičína, kde investice přesáhla částku 7 milionů korun. V dubnu také probíhala rekonstrukce mostu přes Sezinu ve Lhotce na Bílovecku a opraven byl i propustek mezi Emauzy a Hynčicemi za 1,8 milionu korun.