Obyvatelé Nového Jičína, jejichž domácnosti jsou napojené na tepelnou energii z městských kotelen, zaplatí za gigajoule o 20 korun méně než v předchozích letech. Městu se podařilo s provozovatelem tepelného hospodářství dohodnout na slevě, která je zaúčtována zpětně až k 1. lednu 2019.

Nově tak domácnosti zaplatí cenu 579,80 korun za gigajoule bez DPH. Od 1. prosince se také změní režim vytápění a dodávek teplé vody do objektů napojených na městské kotelny.

„V souladu s energetickou politikou města jsme realizovali kroky, které vedly ke snížení nákladů na přípravu a dodávku tepelné energie. Na základě této skutečnosti došlo mezi městem Nový Jičín, vlastníkem tepelného hospodářství, a společností Veolia Energie ČR, a. s., provozovatelem tepelného hospodářství, k podepsání dodatku smlouvy, který garantuje poskytnutí slevy z ceny tepelné energie,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Na přání občanů budou dodávky teplé vody a tepla do domácností od 1. prosince k dispozici 24 hodin, pokud venkovní teploty klesnou pod 5 stupňů Celsia.

„Před mnoha lety byla totiž na žádost občanů v noci od 22:30 do 5:00 hodin dodávka tepla a teplé vody přerušována,“ připomněla mluvčí radnice Marie Machková. Letní anketa společnosti Veolie Energie ale ukázala, že lidé mají opět zájem o noční vytápění bytů.

„Dodávka tepla a teplé vody i v nočních hodinách zvýší nejen komfort obyvatel města, ale také přispěje k efektivnějšímu využívání nových kondenzačních kotlů, které začalo město instalovat v loňském roce místo dosluhujících plynových,“ poznamenala mluvčí.

Město Nový Jičín vlastní 32 kotelen. Ty dodávají teplo a teplou vodou do 5 400 bytů, do škol, sportovišť, divadla, domů s pečovatelskou službou a do dalších objektů.

„V roce 2020 plánujeme rekonstrukci čtyř kotelen za 28,5 milionu korun. Ve spolupráci se společností Veolia pracujeme na přípravě strategického plánu rozvoje tepelného hospodářství na období 2020-2023, který bude řešit rekonstrukce a modernizaci stacionárních zdrojů i produktovodů,“ dodal místostarosta.