Jací budou první zastupitelé v novodobé historii Libhoště, bude zřejmé až začátkem příštího roku po faktickém odtržení místní části od Nového Jičína. V současné době se však čeká na termín, kdy místní občané k urnám půjdou. Rozhodnutí o oddělení Libhoště od města vydal krajský úřad již začátkem června a po nabytí právní moci poslal na ministerstvo vnitra návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva nejmladší obce na Novojičínsku.

Počet zastupitelů

„Vše proběhlo tak, že obec bude k 1. lednu 2011samostatná. Moravskoslezský kraj poslal na ministerstvo vnitra žádost o určení dne voleb do zastupitelstva, které mohou být, až bude ustanovena obec,“ potvrdil nejnovější události Jaroslav Šimíček, člen přípravného výboru. Obecně se předpokládá, že termín bude stanoven během prvních čtrnácti dnů nového roku. Ministerstvo zároveň rozhodne, jaký počet zastupitelů bude Libhošť spravovat. Při současném počtu zhruba sedmnácti set obyvatel musí být jejich počet mezi sedmi až patnácti. „Momentálně čekáme na odpověď z ministerstva,“ řekl Šimíček. Přesné datum je důležité i z pohledu tvorby budoucích kandidátek, které musí být hotové šedesát dní před vlastními volbami.

Již dnes je však jasné, že noví zastupitelé nebudou mít hned od počátku o náročnou práci nouzi. Na řadu přijde majetkové vyrovnání s novojičínskou radnicí, i když leccos už možná bude dohodnuto předem. „Chceme tyto záležitosti předjednat, ale ten vlastní podpis dohody musí udělat až členové zastupitelstva. Rozdělení majetku je složitá věc,“ poznamenal Jaroslav Šimíček. Zároveň přiznal, že i přes byrokratickou náročnost, co se týče práce na osamostatnění přípravný výbor nic nepřekvapilo.

„Snažíme se totiž nastudovat věci, jak to dělaly před námi jiné vesnice,“ uvedl a jedním dechem dodal: „V prázdninovém období je to takové klidnější a jednání z intenzivní hned po prázdninách.“

Obyvatelé Libhoště však před lednovými volbami do zastupitelstva nové obce, čekají ještě řádné říjnové celostátní komunální volby. Téměř třináct set oprávněných voličů může dát hlas stranám a kandidátům usilujím zasednout v budoucím zastupitelstvu města Nový Jičín. Starosta města Ivan Týle nechává rozhodnutí na samotných obyvatelích Libhoště: „Je to na jejich úvaze. Myslím si, že by bylo od nich poctivé, kdyby zvážili všechno objektivně, bez emocí a my jsme přesvědčeni, že se rozhodnou správně. Stejně tak jako v referendu,“ řekl již dříve.