Lidem, kteří zaplnili kostel do posledního místa, se poprvé představil orelský prapor, jehož návrh zpracoval lichnovský místostarosta Orla Jan Žižlavský.

Poté se vydal dlouhý průvod, v čele s novým vlajícím symbolem, za doprovodu dechového hudebního seskupení Javořinka na nedaleké sportoviště. Zde již bylo vše přichystáno k symbolickému otevření, na které se dostavili také nejvyšší představitelé jednoty Orel České republiky. Jako první si vzal slovo starosta lichnovské jednoty Orel Miroslav Matúš. Ten na úvod shrnul historii lichnovského Orla a poté všem přítomným popsal, jak probíhala výstavba samotného sportoviště. „Nebylo to jednoduché. Museli jsme nejdřív koupit pozemky a změnit územní plán, abychom mohli stavět. Následovalo kácení dřevin a stromů, přeložení koryta potůčku, odvodnění plochy a přeložení vodovodu, který vedl přes pozemek,“ vyjmenoval nelehké úkoly Miroslav Matúš.

Kompletní výstavba lichnovského sportoviště vyšla na deset a půl milionu korun. Ministerstvo školství České republiky přispělo částkou sedm a půl milionu, obec investovala miliony dva, přičemž si musela vzít úvěr ve výši čtyři sta tisíc korun. Nemalou částkou přispěla samozřejmě také místní jednota Orel. „Hřiště stojí naši jednotu Orla zhruba jeden milion korun, který musíme splatit,“ sdělil Matúš. Zároveň by byl rád, kdyby se v budoucnu hřiště doplnilo dalšími brankami a průlezkami pro nejmenší občany Lichnova.

Poté si vzal slovo nejvyšší představitel Orla v České republice, Ladislav Šuster. Ten poděkoval místním orlům a popřál občanům, ať si hřiště ve zdraví užijí. Následoval okamžik, který byl vyústěním dlouholeté těžké práce, slavnostní přestřižení pásky starostou Orla Ladislavem Šustrem.
Pak již byli všichni přítomní pohoštěni koláčky a pálenkou a prohlídli si celý sportovní areál, včetně nové budovy se sociálním zařízením, klubovnou a barem. Příjemnou atmosféru doplňovali hudebníci z Javořinky. Lichnov a jeho obyvatelé mají tak od soboty k dispozici víceúčelové hřiště asfaltové i s umělým povrchem, tenisovou stěnu a hlavně místo, kde bude radost trávit volný čas.