„Zatím byly provedeny přeložky a úpravy potoka a také základní příprava plochy,“ sdělil Josef Šimíček, starosta Lichnova. Obec zajišťuje pouze tyto základní úpravy. Hlavním investorem výstavby hřiště je však Orel Jednota Lichnov, na kterou obec dotace převedla, a která je též vlastníkem pozemku.

Obec má od Ministerstva školství přislíbenou dotaci ve výši 2,7 milionu korun. „Musíme ale splnit určité podmínky,“ řekl Miroslav Matúš, starosta místní organizace Orel – Jednota Lichnov. S výstavbou by měli místní začít již v červenci letošního roku. „Do konce roku by mělo být hřiště zkolaudované,“ doplnil Matúš.

Kromě víceúčelového hřiště by za místní farní budovou měl stát též tenisový kurt. Zatímco vstup na hřiště bude zdarma, tenisový kurt by měl být zpoplatněn. „Víceúčelové hřiště bude s asfaltovým povrchem a tenisový kurt s umělým,“ podotkl Šimíček.

O výstavbě víceúčelového hřiště v Lichnově se diskutuje již čtyři roky. O jeho zřízení se začalo uvažovat od té doby, co se jediné místní škvárové hřiště upravilo na travnaté. To nyní slouží pouze zdejšímu fotbalovému klubu. V Lichnově tak v současnosti neexistuje jediná sportovní venkovní plocha, které by mohla místní mládež využívat.