Ani rok po zavedení změn v systému parkování obyvatel i turistů nemá město Štramberk vytoužený klid. Místa pro automobily stále chybí, lidí naopak přibývá.

Když se loni měli obyvatelé města rozhodnout, zda do historického centra budou i nadále pouštěny automobily turistů, řekli „ne". Rozhodnutí nepříznivě ovlivnilo život štramberských podnikatelů. Ti se rozhodli město požádat, zda by ze zanedbaného hřiště u budovy známé jako Stará škola nemohla vzniknout odstavná plocha vhodná pro parkování.

Místa by ocenili nejen turisté

Radnice nechala zpracovat situační návrh, jak by hřiště, které je v současné době nevyužívané, mohlo v budoucnu vypadat. V návrhu bylo zakresleno sedmadvacet míst, která by nejen místní podnikatelé velmi ocenili. „Problémy s parkováním se netýkají pouze hostů hotelů, penzionů či restauračních zařízení, ale také těch, kteří k nám přijedou na kulturní akce, do kostela či do kina. Ani tito lidé nemají mnohdy kde zaparkovat. Proto říkám: Zvažte, zda by parkoviště bylo, či nebylo pro naše město vhodné," vyzval ve čtvrtek 2. května starosta Štramberka Jan Socha zhruba stovku hostů, kteří přišli na veřejné projednávání.

„To hřiště je zanedbané. Bydlím vedle toho a opravdu několik let jsem tam žádného zdejšího rodiče s dítětem neviděla. Je to jen hodně drahý výběh pro jednoho jezevčíka. Tak proč z něj neudělat něco, co poslouží všem? Vždyť tam opravdu nikdo nechodí, lidem v centru tak citelně chybět nebude," oslovila přítomné tamní podnikatelka.

Její podpora návrhu strhla hodinu a půl trvající debatu. Přestože se setkání účastnilo několik štramberských podnikatelů, kteří vytvoření nového parkoviště navrhli, většina přítomných se shodla na tom, že další auta v centru nechtějí. „Město zatím budovu nechce prodat, teď ji pronajímá. Ale co když se za pár let rozhodne jinak? Vždyť bychom ji výstavbou parkoviště znehodnotili," hájil hlasitě své stanovisko jeden z místních. Další mu povětšinou přizvukovali: „Pojďme využít náš vláček k tomu, aby svážel turisty až na náměstí. První sezonu jezdil věčně prázdný a jen brzdil dopravu. To je cesta, kterou bychom měli jít. Žádné nové parkoviště. Vždyť nějakých dvacet míst nás stejně nevytrhne, a navíc si děti z centra nebudou mít kam chodit hrát."

Po dvouhodinové, velmi živé diskuzi se starosta Jan Socha rozhodl setkání ukončit a vyzval přítomné, aby se vyjádřili, zda se zastupitelé mají návrhem na vybudování parkoviště zaobírat, či nikoliv. Lidé pak rozhodli jasně, žádné nové parkoviště v centru nechtějí. „My to jako město musíme respektovat, i když narazíme na odpor ze strany podnikatelů, kteří si na nový systém parkování stěžují. Nové záchytné parkoviště bude muset ve Štramberku stejně dříve či později vzniknout, ale dnes vyšlo jasně najevo, že v centru to nebude," uzavřel záležitost Jan Socha.