Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava se totiž už ve druhé polovině září pustí v obci do nákladné modernizace vodovodu v délce 860 metrů a související infrastruktury za více než 8,5 milionu korun. Hotovo má být do konce letošního roku.

„Důvodem výměny 860 metrů dlouhého ocelového vodovodního řadu je především negativní ovlivňování kvality vody při současných průměrných průtocích zvýšeným obsahem železa. Potrubí je potřeba dvakrát měsíčně odkalovat pro zachování odpovídajících kvalitativních parametrů pitné vody,“ vysvětlil mluvčí společnosti SmVaK Marek Síbrt s tím, že díky této výměně potrubí budou pít lidé v Bravinném ještě kvalitnější vodu.

„Nový řad bude položen otevřeným výkopem a půjde o potrubí z tvárné litiny v profilech DN 100 (320 metrů) a DN 80 (547 metrů). Sanujeme a vyměníme také vystrojení stávající armaturní šachty, přepojíme dvacet plastových vodovodních přípojek a vyměníme šestnáct ocelových,“ přiblížil chystanou modernizaci Martin Veselý, technický ředitel ostravské vodárenské společnosti.

Ta už v letošním a také v loňském roce provedla významné rekonstrukce vodovodních řadů v několika městech a obcích na Novojičínsku.

Například ve Fulneku v části Stachovice investovala více než 20 milionů korun do modernizace vodovodu bezvýkopovou technologií, v nedalekých Odrách pak na místním Masarykově náměstí nechal podnik vybudovat nový vodovod za pět milionů korun.

Toho se dočkali také lidé v Ženklavě v rámci více než sedmimilionové investice a ve Štramberku, kde společnost SmVaK uvolnila na nový vodovod více než tři miliony korun.