V Moravskoslezském kraji se o největší rozruch postaral pětačtyřicetiletý muž z Ostravy-Bartovic. Přinesl totiž těžký kulomet vzor 37 vyrobený v československé Zbrojovce Brno. Běžně se ve své době používal například v bunkrech jako součást výzbroje. Do rukou policistů se dostaly i dva samopaly německé a sovětské výroby z 2. světová války – MP 40 a PPŠ Špagin. Ze stejného období jsou i dvě vojenské samonabíjející pušky – německá G 43 a sovětská SVT. Všechny byly střelbyschopné.

Jak uvedl Pavel Tileček, vedoucí odboru pro zbraně, co se týče jednotlivých druhů mezi odevzdanými zbraněmi převažují brokovnice, signální pistole, malorážky a dlouhé kulové zbraně. V rámci Moravskoslezského kraje se nejvíce zbraní objevilo na Opavsku, většina z nich pocházela z období 2. světové války. „Těch zbraní je ale mezi lidmi určitě více, než kolik jich bylo zatím odevzdáno,“ prohlásil Tileček.

Všechny zbraně zkoumají experti. Jak uvedl Ivo Mučka z Odboru kriminalistické techniky a expertiz severomoravské policie, některé z nich putují i do Kriminalistického ústavu v Praze, kde odborníci zjišťují, zda nebyly použity při některém z dosud neobjasněných zločinů.

V rámci amnestie mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo, na které nemají povolení. Konkrétně se amnestie týká zbraní kategorie A, B, C nebo jejich hlavních částí. Zbraň lze odevzdat na kterékoliv policejní stanici.

Do kategorie A spadají zakázané zbraně – samopaly, kulomety a samonabíjející vojenské pušky. V kategorii B, podléhající povolení, jsou začleněny krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, jako jsou pistole a revolvery. Do kategorie C, kde je ohlašovací povinnost, patří brokovnice a malorážky s délkou hlavně nad 280 milimetrů.

S odevzdanými zbraněmi se lidé nemusejí definitivně rozloučit. Je však nezbytné, aby do dvou měsíců požádali o vydání dokladů, které je opravňují k držení této zbraně nebo její hlavní části. Pokud tak neučiní, nebo se žádostí o vydání dokladů neuspějí, bude postupováno stejně jako při zániku platnosti zbrojního průkazu.

Poslední podobná amnestie se uskutečnila v roce 2003. V celé České republice lidé tehdy přinesli 4192 zbraní. V Ostravě jich bylo sedmdesát. V policejních skladech se tehdy kromě klasických zbraní, jako jsou pistole či samopaly, objevily i kuriozity v podobě plamenometu či protitankové pušky. Při první zbraňové amnestii v roce 1996 skončilo v policejních skladech 3704 zbraní.