„Formuláře návrhů je možno obdržet na Městském úřadě v Příboře, odboru organizačním a správních činností v informačním centru nebo na webových stránkách města Příbora,“ informuje radnice s tím, že návrh může podat kterýkoli občan města Příbora starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území města.

Kromě základních údajů, jako jméno, příjmení a datum narození adepta na ocenění, musí být součástí návrhu jeho zdůvodnění.

Veškeré informace naleznou zájemci na webu města Příbora.