Dispečink Severomoravských vodovodů a kanalizací totiž prostřednictvím webových stránek města upozorňuje, že v úterý 22. června v době od 8.00 do 14.00 hodin dojde na této ulici k přerušení dodávky pitné vody.

Důvodem je oprava vodovodní sítě. V dané lokalitě budou rozmístěny letáčky s oznámením.

Dispečink rovněž upozorňuje, že v některých částech města může po dobu opravy, v důsledku prováděných manipulací, dojít k mírnému poklesu tlakových poměrů ve vodovodním řádu.