Hromadně proto podepisují petici za zachování provozu v nemocnici, a to ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče.

Nelibost nad plánovanými změnami v tomto zdravotnickém zařízení projevili nejen obyvatelé Bílovce a okolních obcí, ale i vedení města. Starosta Bílovce Pavel Mrva, který je jedním z iniciátorů petice, uvedl, že rozhodnutí kraje postrádá logiku.

„Bílovecká nemocnice, která má projít největšími změnami ze všech zdravotnických zařízení v kraji, má jako jediná z nich za prvních pět měsíců letošního roku kladný hospodářský výsledek. V souvislosti s tím se nejen mně zdá být paradoxní, že podle analýzy kraje mají připravované kroky chod Bílovecké nemocnice zefektivnit,“ sdělil starosta.

Zároveň poukázal na to, že koncepce, na jejímž základě zastupitelé Moravskoslezského kraje rozhodli, nebyla s nikým diskutována, navíc je podle něj neodborně zpracována a pracuje se zastaralými údaji. „Zcela ignoruje fakt, že nemocnice je v současnosti stabilizovaná personálně i ekonomicky,“ doplnil.

Pokud by k chystaným změnám přece jen došlo, pacienti ze spádové oblasti Bílovecké nemocnice, kterých je až 45 tisíc, by museli dojíždět do několik kilometrů vzdálených nemocnic do Nového Jičína nebo do Ostravy.

„To by znamenalo posílení autobusových a vlakových spojů, protože ne každý nemocný má vůz, případně ne každému umožní onemocnění řídit. S něčím takovým ale koncepce kraje nepočítá. A nepočítá ani s tím, že po zrušení interny budou pacienti ze zdejší léčebny dlouhodobě nemocných muset být na každé, i banální vyšetření odváženi do zmíněných dvou měst, zatímco nyní jde o zdolání vzdálenosti počítané na desítky metrů,“ poznamenal dále Pavel Mrva.

PROPOUŠTĚNÍ

Lidé se navíc obávají toho, že z nemocnice odejdou kvalifikovaní lékaři. Podle slov starosty by se mohlo jednat o zrušení až dvou stovek pracovních míst. Jako nepochopitelné vnímají v Bílovci také to, že v průběhu posledních deseti let prošel špitál významnými modernizacemi v hodnotě přes 80 milionů korun.

„Teď hrozí, že pokud bude rozhodnutí kraje o optimalizaci nemocnice realizováno, dojde k dominovému efektu,“ zdůraznil starosta s tím, že bez funkčního zázemí nemohou dobře fungovat ani další oddělení, jako například zdejší dialyzační středisko.

Město proto nyní žádá kraj, aby v této záležitosti změnil rozhodnutí zastupitelstva z poloviny června. Jak uvedla místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková, výzvu hejtmanovi podepsali všichni starostové z regionu.

SEPISUJÍ PETICI

„Souběžně probíhá petiční akce. Pod petiční archy se podepisují občané z Bílovce, Studénky a širokého okolí. Podle zákona o krajích je totiž nutné pro zařazení revokace rozhodnutí o optimalizaci Bílovecké nemocnice do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva kraje získat tisíc podpisů,“ vysvětlila Sylva Kováčiková a dodala, že hejtmanovi Moravskoslezského kraje rovněž doručí usnesení Sdružení obcí Bílovecka, které přijalo na své valné hromadě v úterý 26. června výzvu k revokaci usnesení týkajícího se Bílovecké nemocnice.