O vzhledu se bude hlasovat

Do přípravných prací se radnice rozhodla zapojit i obyvatele. Ti budou moci internetovým hlasováním nebo na středečním veřejném projednávání ovlivnit výběr herních prvků.

Na dodávku a instalaci herních prvků hřiště v Lubině vyčlenilo město více než 600 tisíc. „Na základě maximální ceny a daných požadavků zpracovaly zhotovitelské firmy své návrhy, které nám měly doručit do začátku tohoto týdne. Mezi povinnými prvky jsou herní soustava se skluzavkou, kolotoč, několik druhů houpaček a dřevěný domeček.

Další atrakce mohou firmy doplnit dle vlastního zvážení. O vítězném řešení rozhodneme na základě dispozičních a technických parametrů, estetického vzhledu a provozní náročnosti," uvedla Pavlína Gajdušková z odboru rozvoje města.

Pracovnice připomněla, že město bude brát v potaz potřeby obyvatel Lubiny. „Přihlédneme k názorům veřejnosti, která se bude moci k došlým návrhům vyjádřit jednak hlasováním na webu města, kde budou zveřejněny 24. až 30. června, nebo na veřejném projednání tuto středu, tedy 25. června.

Projednání s prezentacemi jednotlivých řešení se bude konat od 15 hodin přímo v areálu fotbalového hřiště Lubina, kde budoucí dětské hřiště vznikne," ujistila.

Pět hřišť za poslední roky

Zatímco se rodiče budou seznamovat s návrhy budoucí podoby hřiště, pro děti budou připraveny oblíbené závody Cyklohrátky.

Budování nových dětských hřišť je dlouhodobým procesem. Město se přitom snaží využít všech dostupných dotačních prostředků i pomoci z řad místních podnikatelů.

První hřiště, u Matesa, bylo otevřeno v roce před několika lety, konkrétně v roce 2008 a bylo hrazeno z městského rozpočtu. V témže roce se Kopřivničané dočkali druhého hřiště, u ZŠ dr. Milady Horákové, na jehož výstavbu přispěly také místní firmy. O rok později vzniklo díky dotaci dopravní hřiště na ulici Ignáce Šustaly, Oranžové hřiště ve Vlčovicích anebo areál u Základní školy Alšova.