Vcházím do téměř vyklizených útrob budovy úřadu městyse v Suchdole nad Odrou a hned se mě ujímá Karel Segeťa a vede mě do kanceláře starosty.

„Tady vedle seděla místostarostka," ukazuje k vedlejší místnosti Karel Segeťa. Společně přecházíme do vestibulu, kde bývala podatelna a kde dnes visí plány rekonstrukce úřadu. Podle nich by měla být jedna jeho část o patro vyšší.

Říkám si, že se pořádně podívám později a následuji svého průvodce do bývalých kanceláří matriky a stavebního odboru. Při pohledu na malou místnost je mi jasné, že pro dva úředníky tam mnoho místa nebylo.

Přecházíme do patra a Karel Segeťa mi ukazuje zasedací síň. Ani ta mi nepřipadne moc velká. „Ta se zmenšila, protože se musel zvětšit prostor pro archiv," vysvětluje Karel Segeťa a vede mě dál.

Nakukuji do místnosti rozhlasu, poté do kanceláří bytové správy a účetní. „To, co teď mají na vlakovém nádraží, jsou oproti tady tomu krásné místnosti," poznamenává Karel Segeťa.

Pokračujeme do přístavby úřadu, kde je obřadní síň, právě nad ní má být při rekonstrukci postavené další patro. Právě ve chvíli, kdy se chystám odejít, přichází starosta Suchdola nad Odrou Richard Ehler. Od něj se dozvídám, že rekonstrukci chtějí ukončit v prosinci letošního roku. „Zrovna dnes máme zasedání hodnotící komise, která vybere dodavatelskou firmu," říká Richard Ehler.

Scházíme zpět do přízemí do vestibulu. Starosta připomíná, že tam byla podatelna. „Zároveň se tudy chodilo ke starostovi a k místostarostovi, takže když ta pracovnice něco vyřizovala, tak tudy chodili lidi," přibližuje situaci Richard Ehler.

Dostáváme se k projektu rekonstrukce. „V nadstavbě budou kanceláře a tady v té staré budově bychom to chtěli více otevřít. Zbouráme příčky, přijde tady výtah, aby to bylo bezbariérové, a z bývalého stavebního úřadu bude spisovna. Jediná kancelář, která tady dole zůstane, bude u vchodu, ta bude záložní. Protože se nám párkrát stalo, že jsme potřebovali někoho někam umístit a byl problém. Například, když jsme stavěli kanalizaci, rok a půl tady pracoval technický dozor a nebylo kam ho umístit, takže nám zabral zasedačku. Takže jsme neměli, kde zasedat," uvádí příklad Richard Ehler.

Od něj se rovněž dozvídám, že zasedací místnost bude tam, kde byla doposud místnost účetní a další kancelář. „Propojí se to, a chtěli bychom, ať už je to vybavené přípojkami pro počítače a podobně," pokračuje Richard Ehler s tím, že v přízemí počítají s informačním koutkem a s toaletami pro veřejnost.

Poté mi sděluje, že udělal Den otevřených dveří proto, aby si lidi udělali úsudek, nakolik je rekonstrukce nutná a aby po jejím dokončení měli co porovnávat.

Náklady, které vycházejí z pěti nabídek, jež městys obdržel, by se měly pohybovat okolo devíti milionů korun bez DPH. Rekonstrukci bude městys hradit z vlastních zdrojů. „Tím, že je tam nadstavba, nemáme šanci na to získat dotaci," vysvětluje Richard Ehler a doplňuje, že v novém by mohl úřad fungovat v lednu či únoru příštího roku. Do té doby bude úřad v patře v budově Želeniční stanice Suchdol nad Odrou.