Dluhy jsou jako neviditelní černí pasažéři, kteří mohou stáhnout člověka až na samé dno. Tam, kde končí schopnost splácet, nastupuje hrozba exekuce. Zadlužený se dostane do dluhové pasti, kdy může přijít doslova o všechno.

Lidé si nadělají dluhy, ani nevědí jak. Počet dlužníků se podle statistik každoročně zvyšuje.

Příčiny zadlužení jsou různé. „Častým důvodem je například úmrtí manžela nebo partnera, kdy se člověk není schopen uživit sám. Neméně frekventovanými důvody jsou ztráta zaměstnání, invalidita, ale také nezodpovědnost člověka, který neumí hospodařit s penězi," vysvětluje příčiny vzrůstajících dluhů vedoucí občanské poradny v Novém Jičíně Richard Pešat.

Neřešené problémy

Občanská poradna je organizace, jež podává dlužníkům pomocnou ruku. Funguje od roku 2009 a lidé se na ni obracejí převážně kvůli zadlužení. „V jednom roce navštíví poradnu asi tisíc lidí, z toho nějakých devět stovek spadá do dluhové problematiky. Ostatní otázky, jako domácí násilí a další, jsou oproti dluhům ve výrazné menšině," zdůrazňuje významnost dluhové problematiky Richard Pešat. Lidé se často dostanou do dluhové pasti tak, že své problémy nejprve neřeší.

„Zpočátku „Zpočátku mívají dlužníci v zoufalství tendenci strčit hlavu do písku. Nepřebírají poštu, problém neřeší, nebo si berou další půjčky, aby uhradili předchozí. Jednoho dne však najednou už není možné vykrývat stávající závazky braním si závazků nových," varuje před nebezpečím opakovaných půjček vedoucí občanské poradny. V takovém případě přicházejí za dlužníkem exekutoři, což je stresující. Člověk si uvědomí, o co všechno může přijít, a že problém není možné nadále přehlížet. Tuto fázi často doprovázejí psychické problémy. Lidé trpí úzkostmi, strachem, nespavostí. Jednou z možností, kam se mohou v podobné situaci obrátit, je právě občanská poradna.

Organizace pomáhá dlužníkům různými způsoby. „Záleží, v jaké fázi dluh je. V některých lehčích případech stačí kontaktovat věřitele a domluvit se s ním na splátkách. Pokud je ztráta zaměstnání dočasná a víme, že bude nějaký příslib nového zaměstnání, můžeme se dohodnout na odložení platby," popisuje možnosti poradce Richard Pešat. Poradna nabízí také možnost vypracování rodinného rozpočtu, který by měl udržet lidi ve vyrovnané hladině příjmů a výdajů.V horších případech je určitou možností oddlužení, tedy osobní bankrot. O bankrotu rozhoduje krajský soud v Ostravě.

Dlužník musí pro oddlužení zaplatit obvykle třicet procent částky, zbytek mu soud odpustí.

EVA ŘEHÁKOVÁ