Fulnečtí zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání kvůli projednání neodkladných bodů. Jedním z nich mělo být schválení smlouvy s dodavatelem nové lávky přes Husí potok. Stará lávka, která stojí u areálu Retexu, totiž při velké vodě zachytí větve a předměty, které strhne voda, a začne fungovat jako špunt. Voda se pak vylije z koryta.

Právě té příležitosti využil Ladislav Blaheta, jenž v létě patřil k signatářům petice, kterou sepsali obyvatelé Jerlochovic, místní části Fulneku. V petici žádali město, aby urychleně učinilo opatření, které by zamezilo dalšímu zaplavení dolní části Jerlochovic. Fulnek totiž zalila záplavová vlna, která přišla pár dnů po ničivé povodni. Jerlochovice zatopila nejen voda z Husího potoka, ale i bahno stékající z polí. Lidé prchali z domovů, které zalila asi metr vysoká vlna.

Jerlochovice pociťují nezájem ze strany města

„V té přírodě už to teď tolik není vidět a mnoho se toho neudálo. Ale věřte tomu, ten vydatnější déšť, který teď byl, způsobil lidem v obci opět značné problémy. Lidé jsou rozezleni. Ty problémy se opět dostaly do popředí a my nemůžeme ustat v úsilí, aby se vytvořily účinné zábrany pro ochranu životů a majetku občanů,“ apeloval na zastupitele Ladislav Blaheta a dodal, že obec dlouhodobě pociťuje nedostatky ze strany města. „Mám na mysli například hasičskou zbrojnici, kterou je třeba odkanalizovat, neboť se tam zespod tlačí vlhko. Nechci hovořit o osvětlení, chodnících a dalších věcech,“ pokračoval Blaheta a vzápětí dodal: „Chci se zeptat, co bude s původní lávkou.“

Jako důvod obav Blaheta uvedl možnost, že na jaře může přijít velká voda. „Kdyby došlo k vylití, tak věřte tomu, že vše, co se udělalo doposud, by bylo smeteno,“ upozornil Blaheta. Blahetu snad trochu uklidnila slova místostarosty Fulneku Jaroslava Štekbauera, který ujistil, že město je již před podpisem smlouvy s firmou, která vybuduje novou lávku přes Husí potok. „Bylo to zadáváno jako řešení havarijního stavu, protože potřebujeme rychle jednat,“ poznamenal místostarosta a doplnil, že lávka bude stát o něco výše, než stojí zmiňovaná lávka u Retexu. „Bude to na patkách do oblouku, v ceně bude pěkný náběh, ostrůvek, osvětlený přechod,“ přiblížil místostarosta. Zároveň ale upozornil, že stavba je podmíněna ziskem dotace. Jakmile by nám ji přiznali, mohlo by se začít s pracemi,“ naznačil.

Asi nejdůležitější informaci posléze řekl starosta Jiří Dener. „Už jsme jednali se zemědělským družstvem Vrchovina, aby si v rámci osevních plánů vytvořili nějaké zadržovací pásy, aby ty splachy z polí nebyly takové, jak doposud. Oni sami uznávají, že osetí kukuřicí bylo nešťastné,“ uzavřel starosta.