Velkou připomínku na Františka Tomáška přichystali žáci a učitelé ZŠ T. G. Masaryka, která je úzce spjata s místem, odkud František Tomášek pocházel. „Jeho otec byl nadučitelem ve škole, která se později stala elokovaným pracovištěm naší školy T. G. Masaryka a kterou doposud máme ve správě,“ uvedl ředitel školy Milan Stiller a poznamenal, že původní starou školu, kde se František Tomášek 30. června 1899 narodil, zřizovatel nechal roce 2007 zavřít kvůli špatným statickým posudkům. V úterý 30. dubna tak bylo v ZŠ T. G. Masaryka nebývale živo, neboť personál a žáci současní i minulí si připomínali také 90. výročí založení školy.

Františka Tomáška připomínalo mnoho výkresů na stěnách chodeb školy, kardinálovi také škola věnovala rozsáhlou expozici v jedné z učeben. Příchozí tam mohli zhlédnout například kopie novin, z počátku devadesátých let, jak o Františku Tomáškovi psaly, společné práce školáků na téma František Tomášek, knihy, další tiskopisy, jež se jej dotýkaly, mnoho fotografií zachycujících jeho život již od dětských let a také si mohli poslechnout část záznamu, který školáci pořídili s jeho sestřenicí.

Jana Ottová například vzpomínala na situaci po říjnu 1949, kdy bal František Tomášek tajně vysvěcen na biskupa, což se mu stalo osudným počátkem padesátých let, kdy byl zatčen a skončil v pracovním táboře v Želivech. Jednu z návštěv za ním podnikl také otec Jany Ottové. „Přijel a říkal, že Frantík má teď lehčí práci, že už není v kamenolomu, že jezdí s traktorem. To bylo potěšitelné, protože on byl na zemědělství zvyklý, uvedla Jana Ottová, která rovněž připomněla jeho tajné jmenování kardinálem v roce 1976.

V závěru krátkého vyprávění ještě sestřenice přidala vzpomínku na to, jak Františka kardinála Tomáška navštívila v jeho sídle v Praze, kde každého návštěvníka z Moravy srdečně vítal. „On moc nedával najevo své city, ale bylo poznat, že byl dojat,“ vzpomínala na svou návštěvu Jana Ottová a dodala, že při její návštěvě ji doprovodil po schodech až dolů, kde si ještě chvíli vyprávěli. „Pak za mnou vyšla sestra Petronia, která byla celý život u něj, a říká: Prosím vás, řekněte mi, kdo vy jste? Protože naposled pan kardinál doprovodil po schodech až dolů Matku Terezu,“ dodala Jana Ottová.

František kardinál Tomášek se stal jednou z osobností boje proti nesvobodě a komunistické vládě. Funkce arcibiskupa se vzdal v březnu 1991 kvůli vysokému věku, zemřel 4. srpna 1992. Pochován je ve svatovítské katedrále.

Při příležitosti 120. výročí narození Františka Tomáška se ve středu 1. května v jeho rodném městě Studénce v kostele svatého Bartoloměje konala mše, kterou sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V zámku ve Studénce byla odpoledne rovněž zahájena výstava věnovaná životu a dílu Františka kardinála Tomáška.