Nové rezidentní a abonentní karty budou své držitele opravňovat k parkování na ulicích Kpt. Nálepky, Dukelské a Sokolovské plus na části parkoviště u Alberta. Řidiči bez těchto karet zde budou moci parkovat maximálně 60 minut.

„Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je fakt, že regulace bude platit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tento režim se rozšíří i na část parkoviště u Alberta. Nerezidentům se navíc zkrátí možnost parkování v dotčených ulicích z tří na jednu hodinu. Sice ani tak nemůžeme místním řidičům zajistit, že místo u svého domu skutečně najdou, ale regulací jim tuto šanci výrazně zvýšíme,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města s tím, že obyvatele dotčených ulic zaplatí za první kartu stokorunu, karta pro druhé a každé další auto vyjde na dva tisíce. Abonenti, tedy majitelé a zaměstnanci zdejších provozoven, zaplatí již za první kartu dva tisíce.

Popsané změny začnou platit hned po instalaci nového dopravního značení, pravděpodobně druhý týden v červenci. Neznamená to však, už tou dobou budou muset rezidenti používat nové karty. „Aby měli lidé na vyřízení karet dostatek času, byla platnost těch stávajících prodloužena až do konce srpna,“ doplnil Jiří Štěpán.

O karty lze tedy žádat v průběhu celých prázdnin, a sice na informacích ve vestibulu radnice. Žádost o vydání je dostupná na webu města, eventuálně ji zájemcům vytisknou pracovnice informací. „Kromě vyplněné žádosti musí rezidenti předložit doklad totožnost, nájemní smlouvu, velký technický průkaz, případně leasingovou smlouvu či písemnou dohodu o využití služebního vozu k soukromým účelům. Od abonentů budeme chtít ukázat živnostenský list nebo potvrzení o pracovně právním vztahu, velký techničák a případně leasingovou smlouvu. Ověříme, zda má žadatel na kartu nárok, žádost si necháme, doklady vrátíme a požádáme o zaplacení příslušné částky na pokladně. Do týdne bude nová karta hotová a žadatel si ji bude moci vyzvednout,“ popsala pracovnice informací Karin Červenková.

Lidé, kteří v řešené oblasti nebydlí ani nepracují, budou moci i nadále využívat parkoviště u prodejny Albert. Aby se zabránilo dlouhodobému blokování parkovacích míst, počítá se i zde s regulací. Během července budou na parkovišti u Alberta instalovány tři parkovací automaty, které začnou fungovat asi v polovině prázdnin. První hodina bude zpoplatněna pětikorunou, každá další bude stát desetikorunu.