Rozhodli o tam na svém posledním zasedání zastupitelé Oder, kteří schválili vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Skutečné náklady na sběr a svoz komunálního odpadu v roce 2015 činily téměř 4,341 milionu korun, přičemž počet osob trvale přihlášených k pobytu v Odrách byl 7697. Vypočtená částka tak činí 564 korun, s tím, že obyvatel Oder zaplatí 492 korun, zbytek nákladů nese město.