Ještě jeden den mohou účastníci řízení a dotčené orgány podávat připomínky k návrhu územního rozhodnutí týkajícího se rekonstrukce prasečí farmy v Kujavách. Farmu by chtěl rekonstruovat její dosavadní provozovatel, olomoucká společnost Genoservis, a jak se zdá, proti jejímu záměru by obec neměla mít větších připomínek. „Chtějí farmu modernizovat, což jsme jako obec jenom přivítali,“ sdělila starostka Kujav Anna Kellerová a dodala, že vepřín, který již nějakou dobu funguje, ani tolik nevadí obyvatelům Kujav. „Je to na samém okraji obce,“ vysvětlila starostka, která si ale užila své s jiným vepřínem.

Není to totiž tak dávno, co se ozvala společnost Agro Jesenicko, která se netajila záměrem postavit další velkochov prasat v objektu bývalého kravína. Problém je v tom, že objekt se nachází v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby. „Kolik prasat tam má být, nikdo neví. Nám udali dva tisíce dobytčích jednotek,“ uvedla již dříve Kellerová s tím, že i kdyby měl investor sebelepší vizi, vytvořená pachová laguna zapříčiní, že se obec postupně vylidní a rodinné domy se stanou neprodejnými.

Kvůli dalšímu vepřínu zastupitelé Kujav iniciovali petici, pod kterou se z této obce mezi Fulnekem a Bílovcem podepsalo několik stovek obyvatel. Podepsané petiční archy pak obdržely například krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí a další instituce. Od té doby je ale ticho po pěšině. „Nějak to usnulo. Agro Jesenicko je potichu, nevíme, co se děje,“ uzavřela starostka Kujav.