Veřejná prezentace k projektové dokumentaci „Regenerace sídliště Školská čtvrť I. a II. etapa“ se uskutečnila na sídlišti na hřišti mezi domy.

„Projektantka Iva Seitzová a místostarosta města Pavel Mička představili více než šedesáti přítomným občanům návrh projektu regenerace této části sídliště. Následně občané vznesli připomínky k projektu,“ uvedla Iva Vašendová, tisková mluvčí města, a doplnila, že připomínkami se bude zabývat rada města a v případě, že je schválí, budou zapracovány do projektové dokumentace.

Výsledkem bude upravená dokumentace zohledňující potřeby a požadavky občanů města bydlících na sídlišti.

„Veřejné prezentaci předcházelo poskytnutí informací a předání návrhu regenerace dané lokality jednotlivým zástupcům společenství vlastníků jednotek v dotčeném území, aby si mohli dopředu připravit případné připomínky a požadavky,“ sdělil Jiří Skála z odboru investic a rozvoje frenštátského městského úřadu.

Většina přítomných obyvatel nesouhlasila s vybudováním komunikace a parkovacích míst za Mateřskou školou Školská, a také s nově navrhovaným průjezdem kolem domu č. p. 1348.

„V diskusi se řešily mobiliář, dětská hřiště a umístění i počty parkovacích míst,“ dodala mluvčí.

K realizaci I. etapy regenerace by mělo dojít v roce 2020, druhá etapa by následovala o rok později. Podmínkou je získání dotace.