Zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání tentokrát zaznamenaly všechny okresy Moravskoslezského kraje, Novojičínsko nevyjímaje. Na konci července hledalo v okrese práci celkem 4801 nezaměstnaných, což je o 240 lidí více než na konci měsíce června. „Meziročně se tento počet snížil o 1080 uchazečů, tedy o 18,36 procenta," uvádějí úřadníci z novojičínské pobočky úřadu práce. Práci hledá například 2501 žen, 812 osob se zdravotním postižením či 223 absolventů škol a mladistvých.

PRÁCI NAŠLO 334 LIDÍ

„Uplatnění v zaměstnání našlo v červenci 334 vyřazených uchazečů, což je o 177 méně než ve stejném období předešlého roku," vyplývá dále ze statistik.

Ve všech okresech kraje rovněž vzrostl podíl nezaměstnaných, nejvýrazněji v okrese Nový Jičín, a to o 0,3 procenta, na hodnotu 4,4. Tento podíl je však nižší než je krajský průměr (7,8 %).

Nejnižší míru nezaměstnanosti si v okrese tradičně drží Frenštátsko (3,69 %), nejvyšší podíl nezaměstnaných je naopak opět na Odersku (5,54 %). A jak si stojí jednotlivé obce okresu? Vysokou míru nezaměstnanosti mají Kujavy (8,85 %), Vražné (7,73), Bílov (6,25) či Heřmánky (6,03). Na opačném konci tabulky se drží Luboměř (1,48 %), Kateřince (2,24), Albrechtičky (2,39) nebo Starý Jičín (2,40).

NÁRŮST ČEKALI

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezonní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence úřadu práce a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i absolventi škol," informovala generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková s tím, že v plném proudu jsou také sezonní práce, jež pracovní trh rovněž ovlivňují.