Uchazečů o zaměstnání bylo ke konci února 5044, z toho 2558 žen. „Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to je o 2575 osob méně a nezaměstnanost je tak v okrese nižší o 2,97 procent,“ uvedl ředitel novojičínského úřadu práce Jiří Macíček s tím, že zároveň klesá i počet nově evidovaných uchazečů.

V nejkratším měsíci v roce se na úřad práce nově zaevidovalo 607 lidí, z toho 306 žen. Zároveň evidenci ukončilo 830 osob. Uplatnění v zaměstnání našlo 482 uchazečů.

„Zatímco se zastoupení absolventů škol od února roku 2005 postupně snižuje, evidenci naopak navýšili lidé se zdravotním postižením. Před třemi lety v únoru se jednalo o 6,71 procent, uplynulý měsíc jsme evidovali již 21,59 procent lidí se zdravotním postižením,“ upřesnil ředitel úřadu práce. „Nabídka volných míst pro tyto lidi je stále velice nízká. A to i přesto, že se celkový počet volných míst od poloviny roku 2006 začal prudce zvyšovat,“ doplnil Macíček.

Koncem února úřad práce disponoval nabídkou 1786 volných míst. Na jednu pracovní pozici tak připadají tři uchazeči o zaměstnání. Dlouhodobě převažuje počet pracovních míst pro uchazeče s požadavkem vyučení v oboru, uplynulý únor se jednalo o 1036 míst. Uchazeči se základním vzděláním mohli volit z 564 míst, 150 pracovních pozic čekalo na středoškoláky a 36 míst na vysokoškoláky.

Nejvyšší počet nezaměstnaných stále tvoří pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ke konci února jich bylo 1643, následovala skupina řemeslníků a kvalifikovaných výrobců zastoupená počtem 860 lidí. provozní pracovníci ve službách a obchodě tvořilo 666 osob.

„Průměrný počet volných míst od konce roku 2007 vzrostl o 1260 pozic. Dosáhl tak výše 1839 průměrné měsíční nabídky míst. Poptávka po zaměstnancích vzrostla především u dělnických profesí, například montážních a manipulačních dělnících. Velkou měrou ji naplnily firmy vyrábějící pro automobilový průmysl. Rozvoj výroby pro automobilový průmysl lze vysledovat i v růstu zaměstnanosti těchto firem,“ dodal Macíček s tím, že od konce roku 2004 se počet jejich zaměstnanců o 2272 lidí. „Do polovina letošního roku jich bude výhledově přijato dalších 500 pracovníků,“ uzavřel Macíček.

Míra nezaměstnanosti na Novojičínsku:
Novojičínsko 5,63%
Kopřivnicko 4,68%
Bílovecko 6,96%
Frenštátsko 4,84%
Odersko 8,89%
okres Nový Jičín 5,85%