Články odsuzující pokusy o destabilizaci a plné nesouhlasů s provokacemi se objevily na předních stranách týdeníků Rozkvět a Tatrovák.

Těžko vědět po dvaceti letech, zda to byla náhoda. Jisté je, že v noci z neděle na pondělí 20. listopadu 1989 měly prověrku bojové pohotovosti zavodní jednotky Lidových milicí Tatry Kopřivnice. Takto to alespoň uvádí článek z titulní strany Tatrováku, který vyšel pod názvem Nesouhlas s provokacemi.

Autor R. Kahánek uvádí, že k tehdejší politické situaci v souvislosti s nepokoji, které začaly v Praze po pátku 17. listopadu, podali informace zástupce velitele Jan Pařenica a náčelník okresního štábu Lidových milicí R. Janáč. „Informovali o snahách narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády i o otevřených výzvách k útokům Na KSČ, Lidové milice a další,“ rozepsal se autor. Jednou z perliček, kterou uvedl, byla ta, že v diskuzích přítomní především nesouhlasili se stávkami, které by znamenaly podkopávání naší ekonomiky a v důsledku by vedly ke snížení úrovně a zpomalení přestavby. Na závěr článku uvádí, že všichni přítomní svým podpisem vyjádřili souhlas s rezolucí, kterou odeslali Ústřednímu výboru KSČ. Mimo jiné v ní stálo: „Nesouhlasíme s provokacemi, útoky proti KSČ a Lidovým milicím“.

Za vše může Charta

V mimořádném termínu se sešel v Tatře Kopřivnici také aktiv předních hospodářských pracovníků, stranických, odborových a svazáckých funkcionářů, aby projednali celkovou politickou situaci. O vývoji situace informoval předseda stranického výboru kombinátu Tatra, soudruh Ladislav Kuhn, vystoupil rovněž ekonomický ředitel Pavel Tylich. Na závěr účastníci aktivu vydali prohlášení, v němž uvedli, že odsuzují veškeré provokace. „Cesty, které nám chtějí vnutit signatáři Charty 77 a některé skupiny intelektuálů při zneužívání mladé generace k prosazování svých zájmů, nepovažujeme za odpovídající zájmům celé společnosti,“ stojí mimo jiné v prohlášení. Také tito soudruzi tvrdě odsoudili stávky s tím, že by to všichni pocítili na svých kapsách a došlo by k poklesu životní úrovně.

Brigády socialistické práce dostávaly ocenění

Nový Jičín – Byl pátek 17. listopadu 1989 a v sále ZK ROH Autopal Nový Jičín se uskutečnil aktiv brigád socialistické práce nesoucích čestný název „SČSP“ a „Mír“. Takto vypadal úvod jednoho z článků na titulní straně Rozkvětu před dvaceti lety.

Všechny přítomné přivítal tajemník OV KSČ Miroslav Sehnal a úvodní vystoupení obstarala tajemnice OV SČSP (Svazu československo – sovětského přátelství), soudružka Jana Kuběnová. Hodnotilo se a rozdávala se ocenění. Čestné uznání ČÚV SČSP obdržely brigády Emílie Stanovské z Koh–i–noru Bílovec, Růženy Dobiášové ze státního podniku Tonak Nový Jičín a Josefa Jurčíka z Optimitu Odry. Čestné uznání KV SČSP pak získali například Pavel Charvát z JZD Družba Lubina, Karel Novák z Tatry Kopřivnice a J. Babinec z KIU Frenštát pod Radhoštěm.