„V oblasti Morávky bylo kdysi třeba počítat téměř s půlroční sněhovou pokrývkou a hospodáři se podle toho museli zařídit. Bylo třeba zajistit pro dobytek krmení na zimu a mnohdy nestačilo to, co měli doma v podstřeší,“ uvedl Vítězslav Vilímek. Z jeho soukromé iniciativy se objevil v lokalitě Zadní Lúčky nový seník přesně podle starého vzoru.

Roubené jednoduché lidové (kromě nich zde bývaly i větší panské budované odborně podle plánů) stávaly především na odlehlejších horských loukách, odkud se též získávala píce pro krávy, ovce či koně. Časem přestaly být využívány, chátraly a rozpadaly se. Na místě řečeném Pod Hrozkami v údolí Lúčky se původní seník ještě zachoval.

Oblíbený splav U Žida ve Starém Městě u Frýdku-Místku ve dnech největších veder, 20. 7. 2022.
VIDEO: Na kultovním splavu U Žida pod Beskydy je živo, jezdí tu celé generace

„Po jednom terénním výzkumu z počátku padesátých let minulého století zaznělo, že pro architekturu Morávky jsou typické osamělé seníky na vzdálených loukách,“ popsal Vilímek. Sám akademický pracovník, jemuž při uskutečnění projektu „vědecké rekonstrukce“ konzultacemi odborně pomáhal jeho zaměstnavatel – Ostravská univerzita – i Národní muzeum v přírodě.

„Předlohou byl seník stojící poblíž, z něhož zbyly jen torza základů a spodních rámů. Rekonstrukce je v měřítku jedna ku jedné, dřevo pochází z beskydských jehličnatých stromů, základy jsou tradiční z rovnaného kamene bez spojení maltou,“ přiblížil beskydský patriot své dílo. Technologie taky použil podobné, pomineme-li motorovou pilu…

Návrat do krajiny

„Smyslem bylo navrátit tento prvek zpět do krajiny v době, kdy těm několika posledním seníkům na Morávce hrozil zánik,“ vysvětloval Vilímek. Podobně ostatně postupovala i radnice této obce, když na Mituřím nechala rekonstruovat jiný (už od 70. let minulého století památkově chráněný) seník napadený dřevomorkou a zubem času – je hned u cesty 4774 včetně informační tabule a posezení.

Hospůdka Opálená se nachází ve svahu stejnojmenné sjezdovky.
Beskydská hospůdka na Opálené, skvělé borůvkové knedlíky, likér a portáši

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm stejný kus lidové architektury získalo také, a to od rozcestí Úspolka – Horák.

„Seník z Morávky je v připravovaném areálu Kolibiska, kde vzniká historická krajina s horskými i podhorskými pastvinami, polanami s usedlostmi i lesním prostředím,“ upřesnila jeho pracovnice Pavlína Polášková.