Pro zastánce zachování železniční tratě poničené před rokem bleskovou povodní však nová naděje nesvitla. Tím, že o rušení této železnice ještě nerozhodlo ministerstvo dopravy, které mimochodem tento návrh od Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) ještě na stůl nedostalo, jedná se úředně o rekonstrukci.

„Stavební práce, které teď probíhají v daném úseku, jsou standardními opravami, které je nutné udělat vzhledem ke stavu železničního svršku,“ potvrdil Deníku mluvčí ŠŽDC Tomáš Drvota. Tím, že se jedná aktuálně o rekonstrukční práce, SŽDC nevylučuje možnost položení nových kolejí.

„Ano, budou se pokládat nové, ale nevím, v jaké časovém horizontu. To samozřejmě záleží na tom, jestli se případně kraj rozhodne, že se tam obnoví železniční doprava, nebo ne,“ pokračuje Drvota.

Přitom Moravskoslezský kraj dal již dříve jasně najevo, že vlaková doprava mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi je nerentabilní a dále s ní nepočítá. „My musíme práce sladit tak, aby v případě, že se to stanovisko obrátí, bychom byli schopni pokračovat v opravných pracích,“ rozvedl mluvčí Drvota.

Osud tratě číslo 326 tak bude mít nyní v rukou ministerstvo dopravy, které rozhodne, zda se vyplatí investovat desítky milionů do úplných oprav, či nikoliv.
„V současné době je stav takový, že ředitelství SŽDC bude předkládat ministerstvu dopravy návrh na zrušení tratě,“ doplnil tiskový mluvčí SŽDC.

Novojičínský starosta Ivan Týle je s aktuální situaci obeznámen. „Oni nemůžou říct, že je to likvidace, což je nevratný stav, když ještě nebylo ukončeno správní řízení ve vztahu k rušení tratě,“ řekl. Město před nedávnem dalo jasně najevo, že místo kolejí by rádo v budoucnu vidělo cyklostezku a spolupracovat na tom chce společně i s dotčenými obcemi. O jaký druh spolupráce půjde, se bude teprve jednat.

„Každopádně to musí schválit zastupitelstva dotčených obcí,“ uved Týle a dodal: „V každém případě náš záměr je vybudovat cyklostezku.“

Nyní tak lze doufat, že rušení poničené železnice, které bude procházet úřednickým maratónem, se neprotáhne na roky. O vyškrtnutí neprovozované tratě z železniční mapy rozhodne definitivně Drážní úřad.

Své zkušenosti s nevyužitou železnicí mají například starostové na karlovarské trati z Lokte do Bečova nad Teplou. Čtrnáctikilometrový úsek je mimo provoz již od roku 1997.

„Dneska je tam už poměrně dospělý les, trať je dráhami nevyužívaná. Nicméně se České dráhy vehementně brání tomu, aby z toho byla udělaná třeba cyklostezka, s odůvodněním, že by trať už nikdy nebyla zprovozněna,“ popsal na závěr nelehkou zkušenost s nevyužitou železnicí starosta Lokte Jaroslav Hlavsa.

Stejný osud snad novojičínskou železnici mine.