Moravská Ostrava se koncem 19. století sice potýkala s vysokou kriminalitou, ale mnohonásobný vrah Antonín Schimek, který tehdy kraj sužoval, to bylo něco jiného. Pocházel z Oder a jeho děsivý věhlas začal v pátek 13. května 1887 loupežným přepadením fary ve Slezské Ostravě. Křikl na kněze Jana Bittu, že chce peníze, a střelil ho do břicha. Služka s hospodyní začaly křičet a lupič utekl. Farář těžké zranění překonal a útočníka popsal jako muže malé postavy v černých šatech a bosého. Na faře měli velký finanční obnos osm tisíc rakouských zlatých. Lupič to zřejmě věděl.

Kraj ve strachu

Policejní snímek šestinásobného vraha Antonína Schimka z OderV sobotu následujícího dne přišla další šokující zpráva: v hulváckém lesíku na okraji Čertovy Lhotky (dnešních Mariánských Hor) našli lidé mrtvolu Jana Karnovského, podomka z hospody U zlatého kříže v Moravské Ostravě. Byl zastřelen a oloupen. Následující neděli byly objeveny nedaleko místa první vraždy další tři mrtvoly. Šlo o manžele Josefa a Anežku Magerovy a tesaře Ferdinanda Buroně. Četníci zjistili, že neznámý vrah použil revolver typu Lefoches ráže deset milimetrů. Manželé Magerovi byli oloupeni o 75 zlatých, žena byla těhotná. Buroň žádné peníze neměl. V Ostravě vypukla panika.

Situace byla tak vypjatá, že přednosta okresního soudu Rudolf Kubíček požádal o vyslání sto třiceti vojáků 1. pěšího pluku k ochraně města a okolí. Zatímco vojáci a četníci prohledávali Hulváky, vrah udeřil v Odrách. Starého domkáře Františka Walzla navštívil neznámý muž, podal mu bankovku deseti zlatých s prosbou o mléko. Stařík měl peníze schovány v kalendáři, a když vracel drobné, muž ho revolverem střelil do hlavy, okradl a utekl do blízkého lesa.

A opět podivnost: Walzl totiž právě vyzvedl ve spořitelně tři sta zlatých, což musel neznámý útočník vědět. Walzl ale stačil většinu z nich rozdat svým dětem. Jenže soused postřehl, že se zde předtím potuloval snědý muž střední postavy, v němž poznal Antonína Schimka z Oder. To byla první stopa. Schimek si totiž právě odpykal šestiletý trest ve vězení na Mírově za krádeže.

Schimek polapen

Mezitím Schimek loupil na Šumpersku a pokusil se přepadnout kočár správce mírovské věznice. O týden později došlo k nové vraždě, v údolí Juřinky u Valašského Meziříčí byl nalezen mrtvý a oloupený Antonín Kozílek. O Schimkově řádění obsáhle referoval dobový tisk. V Ostravě mu lidé říkali Šimák, a toto jméno bylo současně nejhorší nadávkou. Hulváckému kopci se říkalo Šimákovec.

Jenže už 30. června spadla klec. Sebejistý a drzý zločinec navštívil hospodu v Červené Vodě hned poté, co vyloupil místní poštu a postřelil hlídače. Hostinská na podezřelého chlapíka upozornila četníky. Ti do hospody vtrhli a Schimek měl smůlu, nestačil vytáhnout své dva revolvery. Při prohlídce byly u něho nalezeny předměty oloupených nebo zabitých osob. Překvapením byl seznam zámožných občanů s adresami. Bylo mezi nimi třináct farářů, dva hospodští, dvě pošty, dvě šachty, dva soudci, dva továrníci, starosta, směnárník, obchodníci a podobně.

Nikdy se nevyšetřilo, od koho seznam získal. Byl odvezen do vězení u Krajského soudu v Novém Jičíně (pod který spadala i Ostrava) a usvědčen z šesti dokonaných úkladných loupežných vražd a z dalších zločinů. Soud trval šest dnů a 19. srpna 1887 byl vynesen verdikt: smrt provazem. Následující den byl Schimek popraven, odmítl kněze i duchovní útěchu. Napsal jen krátký dopis sestře do Oder. K činům se nepřiznal. Kvůli exekuci přijel do Nového Jičína vídeňský kat Seyfried.

O kouscích tohoto zločince se zpívalo na jarmarcích a prodávala se například Poučná píseň o raubířství a morduňcích Šimákově. Oběšení Schimka údajně přihlíželo dvě stě diváků, přičemž mozek popraveného byl vyňat a odeslán do Vídně k vědeckému prozkoumání.