Cílem projektu je oprava povrchu komunikace do Heltinova, místní části Luboměře, v délce 516 metrů, která spojuje osadu se silnicí II/441.

Jak uvádí starosta Luboměře Jiří Vlček v místním zpravodaji, v současnosti je úsek této komunikace v nevyhovujícím stavu. Jsou tam propadlá místa, vyjeté hluboké koleje, které brání kvalitní zimní údržbě cesty, není zajištěn optimální odtok vody, na mnoha místech je vrchní vrstva komunikace narušena dírami a prasklinami.

Realizace by se měla uskutečnit nejpozději letos na podzim. (ipa)